Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody chromatograficzne i elektroforetyczne w analizie chemicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1MCEA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody chromatograficzne i elektroforetyczne w analizie chemicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej,

gazowej, cieczowej i nadkrytycznej oraz technikach sprzężonych. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi

stosowanymi współcześnie w analizie kryminalistycznej i sądowej.

Skrócony opis:

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej,

gazowej, cieczowej i nadkrytycznej oraz technikach sprzężonych. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie chemicznej.

Literatura:

1. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, Gdańsk

2. Witkiewicz Z., Kałużna-Czaplińska J. 2012. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. WNT. Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Zna i rozumie wybrane zagadnienia w zakresie chemii pozwalające na rozumienie zjawisk i procesów chemicznych związanych z

wykorzystaniem chromatografii w kryminalistyce oraz wykorzystuje tą wiedzę do formułowania problemów i interpretacji uzyskiwanych

danych

2. Zna i rozumie podstawowe metody analizy chromatograficznej, zna techniki, narzędzia i teoretyczne podstawy działania aparatury, zna

metody i narzędzia informatyczne do opracowania danych oraz wykorzystuje je do projektowania procesu badawczego i analizy wyników

3. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł, także w języku angielskim; oraz komunikować się na tematy specjalistyczne z

różnymi kręgami odbiorców

4. Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów kryminalistycznych oraz jest gotów do rozwijania dorobku tej dziedziny wiedzy

5. Potrafi pracować w grupie i przyjmuje odpowiedzialność za wyniki tej pracy, zna i przestrzega zasad BHP

Metody i kryteria oceniania:

zasady zaliczenia: student uzyskuje zaliczenie gdy uzyska 55% punktów z kolokwium z wykładu oraz zaliczenia laboratorium.

Formy zaliczenia wykładu: kolokwium pisemne

Forma zaliczania laboratorium: odpowiedź ustna lub pisemna z zakresu podanego w wymaganiach do ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocena

sprawozdania pisemnego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kotowska
Prowadzący grup: Anna Basa, Marta Hryniewicka, Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska, Julita Malejko, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej,

gazowej, cieczowej i nadkrytycznej oraz technikach sprzężonych. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie chemicznej.

Pełny opis:

1. Podstawy fizykochemiczne procesu chromatograficznego

2. podział technik chromatograficznych ze względu na charakter oddziaływań, rodzaj fazy ruchomej, geometrie układu

3. Podstawy chromatografii cienkowarstwowej, odmiany techniki, adsorbent

4. Podstawy chromatografii cieczowej

5. Podstawy chromatografii gazowej

6. Detekcja w technikach chromatograficznych

7. Spektrometria mas

8. Analiza jakościowa i ilościowa; sposoby identyfikacji w technikach chromatograficznych

9. Elektroforeza żelowa i kapilarna; podstawy fizykochemiczne rozdziału w technikach elektromigracyjnych

Literatura:

1. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, Gdańsk

2. Witkiewicz Z., Kałużna-Czaplińska J. 2012. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. WNT. Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska
Prowadzący grup: Anna Basa, Marta Hryniewicka, Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska, Julita Malejko, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej,

gazowej, cieczowej i nadkrytycznej oraz technikach sprzężonych. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie chemicznej.

Pełny opis:

1. Podstawy fizykochemiczne procesu chromatograficznego

2. podział technik chromatograficznych ze względu na charakter oddziaływań, rodzaj fazy ruchomej, geometrie układu

3. Podstawy chromatografii cienkowarstwowej, odmiany techniki, adsorbent

4. Podstawy chromatografii cieczowej

5. Podstawy chromatografii gazowej

6. Detekcja w technikach chromatograficznych

7. Spektrometria mas

8. Analiza jakościowa i ilościowa; sposoby identyfikacji w technikach chromatograficznych

9. Elektroforeza żelowa i kapilarna; podstawy fizykochemiczne rozdziału w technikach elektromigracyjnych

Literatura:

1. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, Gdańsk

2. Witkiewicz Z., Kałużna-Czaplińska J. 2012. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. WNT. Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej,

gazowej, cieczowej i nadkrytycznej oraz technikach sprzężonych. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie chemicznej.

Pełny opis:

1. Podstawy fizykochemiczne procesu chromatograficznego

2. podział technik chromatograficznych ze względu na charakter oddziaływań, rodzaj fazy ruchomej, geometrie układu

3. Podstawy chromatografii cienkowarstwowej, odmiany techniki, adsorbent

4. Podstawy chromatografii cieczowej

5. Podstawy chromatografii gazowej

6. Detekcja w technikach chromatograficznych

7. Spektrometria mas

8. Analiza jakościowa i ilościowa; sposoby identyfikacji w technikach chromatograficznych

9. Elektroforeza żelowa i kapilarna; podstawy fizykochemiczne rozdziału w technikach elektromigracyjnych

Literatura:

1. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, Gdańsk

2. Witkiewicz Z., Kałużna-Czaplińska J. 2012. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. WNT. Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.