Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioanalysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-ERS-1PDWI-3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioanalysis
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: erazmus 2023
Program ERASMUS - Chemia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

The subject covers the knowledge of basic information on the structure and properties of biologically active compounds, methods of their isolation and qualitative and quantitative analysis in various types of biological material used in diagnostic laboratories.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

The subject covers the knowledge of some properties of biologically active compounds (proteins, phospholipids, sugars) and methods of their isolation and qualitative and quantitative analysis in various types of biological material. It allows to learn the parameters of the enzymatic reaction, methods of determining the activity of natural enzymes and methods of enzyme inhibition. Realization of the course will enable the use of commonly known detection methods for bioanalytical determinations. Students learn the basic methods used in diagnostic laboratories and their direct application to various natural samples.

Pełny opis:

Full-time studies, 2nd degree, group of optional subjects, field of exact and natural sciences, chemical sciences, year I / 1 semester.

The student should have knowledge of analytical chemistry, biochemistry, and chemical calculations.

Number of lecture hours 15h

Number of laboratory hours 15h

Teaching methods: lecture, laboratory exercises

ECTS credits - 2

Total student workload: E: 50 hours. including: participation in lectures: 15 hours; extra-curricular classes 15h, preparation for classes, examination: 16h; participation in consultations, examination: 4 hours Quantitative indicators: Total student workload related to the class 50h; 2.0 ECTS 1) requiring the direct participation of the teacher 33.8h; 1.4 ECTS, 2) practical 35h; 1.4 ECTS.

Literatura:

Obligatory literature:

1. Biochemistry laboratory for students of biology, biotechnology and environmental protection, collective work edited by Antoni Polanowski - http://www.biotech.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2014/09/3_Bia%C5%82ka_X2015 .pdf

2. Food analysis, script, Jolanta Kumirska, Marek Gołębiowski, Monika Paszkiewicz, Anna Bychowska, Publishing House of the University of Gdańsk, Gdańsk 2010

3. Instrumental Techniques in Medical Analysis, Elżbieta Milewska, Medical University of Bialystok

4. Laboratory diagnostics, edited by A. Szutowicz and A. Raszei-Specht, Medical University of Gdańsk, 2009

5. Laboratory diagnostics, Besenthal Ingo, Bohm Bernhard Otto, Neumeister Birgid, Urban & Partner, 2012

6. Laboratory diagnostics, edited by B. Solnica, PZWL Publishing House, 2013

Supplementary literature:

1. Publications in scientific and popular science magazines.

Efekty uczenia się:

1. The graduate knows and understands: current directions of development and the latest discoveries in the field of chemistry KP7_WG6-oral exam

2. The graduate is able to: define the directions of further self-education KP7_UU1- oral exam

3. The graduate is ready to: critically evaluate the information disseminated in the media, especially in the field of chemistry, understand the need to systematically read the specialist literature KP7_KK1 - oral exam

Metody i kryteria oceniania:

The condition for passing the course is to pass the test on the issues presented in the lecture with a grade and to perform laboratory exercises, reports on them and theoretical material for the grade. Three absences will qualify for failing the course

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gorodkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Gorodkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gorodkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Gorodkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)