Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chromatographic and Electrophoretic Methods in Chemical Analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-ERS-MCEA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chromatographic and Electrophoretic Methods in Chemical Analysis
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Program ERASMUS - Chemia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Students gain knowledge of the concepts, mechanisms and technical solutions used in thin layer chromatography, gas, liquid and supercritical chromatography, electrophoresis and coupled techniques. They become familiar with the chromatographic methods and procedures used today in chemical analysis.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Students gain knowledge of the concepts, mechanisms and technical solutions used in thin layer chromatography, gas, liquid and supercritical chromatography, electrophoresis and coupled techniques. They become familiar with the chromatographic methods and procedures used today in chemical analysis.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Study profile: general academic. Second-cycle full-time studies in the field of chemistry. Type of subject - specialized, compulsory. The field of exact and natural sciences, the discipline of chemical sciences.

Lecture: feeding and activating method, laboratory: activating method;

ECTS points - 3.

Total student workload:50 hours. including: participation in classes: 40 hours; preparation for classes and credits: 5 hours; participation in consultations, tests, 5 hours.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

Elsa Lundanes, Leon Reubsaet, Tyge Greibrokk, Chromatography: Basic Principles, Sample Preparations and Related Methods Wiley, 2013

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge, the graduate knows and understands:

KP7_WG5, modern measurement techniques used in chemical analysis, explains the theoretical basis of the operation of measurement equipment

used in chemical research.

KP7_WG7, occupational health and safety rules needed when organizing an independent research station

Skills, the graduate is able to:

KP7_UW6, develop research results, uses statistical methods and IT techniques to analyze experimental data and performs a critical analysis and indicates measurement errors, justifies the purpose of the research and its importance compared to similar research

KP7_UU2, understand the limitations of one's own knowledge and the need for lifelong learning and self-education

Social competences, the graduate is ready to:

KP7_KO2, working in a team, taking on various roles, verifies and respects the opinion of other team members, is responsible for the safety of his own work and that of others

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The student gets credit when he obtains 51% of the points from the lecture exam and laboratory.

Forms of crediting the lecture: written exam

Form of laboratory credit: oral or written answer in the scope specified in the requirements for laboratory exercises, assessment of the written report and class activity.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kotowska, Aneta Sokół
Prowadzący grup: Anna Basa, Marta Hryniewicka, Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska, Julita Malejko, Aneta Sokół, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Students gain knowledge of the concepts, mechanisms and technical solutions used in thin layer chromatography, gas, liquid and supercritical chromatography, electrophoresis and coupled techniques. They become familiar with the chromatographic methods and procedures used today in chemical analysis.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Study profile: general academic. Second-cycle full-time studies in the field of chemistry. Type of subject - specialized, compulsory. The field of exact and natural sciences, the discipline of chemical sciences.

Lecture: feeding and activating method, laboratory: activating method;

ECTS points - 3.

Total student workload:50 hours. including: participation in classes: 40 hours; preparation for classes and credits: 5 hours; participation in consultations, tests, 5 hours.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

Elsa Lundanes, Leon Reubsaet, Tyge Greibrokk, Chromatography: Basic Principles, Sample Preparations and Related Methods Wiley, 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)