Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumental Methods in Chemical Analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-ERS-MIAE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instrumental Methods in Chemical Analysis
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Program ERASMUS - Chemia
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Lecture:

1. Principles of spectroscopy, properties of electromagnetic radiation

2. Microwave spectroscopy

3. UV, VIS and IR absorption spectroscopy

4. Spectrophotometric titration

5. Molecular fluorescence and phosphorescence

6. Emission spectroscopy based upon flame, plasma and laser atomization

7. Atomic absorption spectroscopy based upon flame and electrothermal atomization

8. Mass spectrometry

9. Principles of electroanalytical chemistry

10. pH measurements, ion-specific electrodes

11. Potentiometric and conductometric analyses

12. Electrogravimetry

13. Polarography, voltammetry and stripping methods

14. Pulse and alternating-current voltammetry


Laboratory:

Flame analysis: quantitative determination of Na+ and Ca2+; Absorptiometric determination of KMnO4; Spectrophotometric titration of Cu2+ and Fe3+; pH titration and conductometric titration HCl and CH3COOH; Determination of Cu2+ and Pb2+ by electrolysisis at Pt electrodes; Voltammetric determination of Pb2+.

Skrócony opis:

Number of ECTS credits: 5

Lecture: 30 hours

Laboratory: 45 hours

Literatura:

Literature available during the course at teacher.

D.A. Skoog, J.J. Leary, Principles of Instrumental Analysis, Saunders College Publishing, Fourth Edition, New York 1992

H.H.,Willard, L.L. Merritt, Jr. J.A. Dean, F.A. Settle, Jr., Instrumental Methods of Analysis, Wadsworth Publishing Company, Seventh Edition, Florence 1988.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Winkler
Prowadzący grup: Diana Bobrowska, Jakub Goclon, Krzysztof Winkler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Winkler
Prowadzący grup: Joanna Breczko, Krzysztof Winkler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Winkler
Prowadzący grup: Krzysztof Winkler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)