Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza DNA w kryminalistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-KS2-1DNA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza DNA w kryminalistyce
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.obowiązkowe
I rok II stopień Chemia Kryminalistyczna i Sądowa semestr letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z pojęciem markerów molekularnych oraz technik wykorzystywanych w kryminalistyce oraz

zasadnością i prawidłowością wykorzystania tych markerów w zależności od kontekstu zagadnienia w sprawie karnej. Przedstawione

zostaną markery stosowane w analizie genomu jądrowego (chromosomów autosomalnych i chromosomu X i Y), mitochondrialnego,

plastydowego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Budowa DNA i mechanizmy prowadzące do jego degradacji.

2. Bazy danych - gromadzenie i przetwarzanie profili genetycznych.

3. Historia badań kryminalistycznych związanych z DNA i RNA.

4. Ślad biologiczny.

5. Markery molekularne DNA (STR, AFLP, RAPD, RFLP, SNP).

6. Geny i dziedziczenie - chrmosom X i Y.

7. Mitochondrialne i chloroplastowe DNA.

8. Przykłady spraw sądowych z wykorzystaniem analiz DNA i RNA jako dowodu.

Literatura:

1. Li R. 2015. Forensic biology. CRC Press.

2. Avise JC. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Gun A. 2019. Essensial forensic biology. Wyd. Willey.

4. Butler JM. 2011. Forensic DNA typing: Metodology and Interpretation. Wyd. Elsevier.

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Efekty uczenia się:

1. Student zna zasady dziedziczenia i prawidłowości ewolucji organizmów (KA6_WG4).

2. Student zna podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych i biochemicznych, także na poziomie molekularnym oraz

podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA6_WG7).

3. Student potrafi postępować z materiałem zakaźnym i niebezpiecznym (KA6_UW5).

4. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu

zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych

forach (KA6_UK9).

5. Student planuje i organizuje pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie (KA6_UO10).

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę pozytywną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia

laboratorium.

Laboratorium - bieżąca ocena postępów podczas zajęć, kolokwium pisemne (pytania zamknięte i otwarte).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Justyna Czyrko-Horczak, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z pojęciem markerów molekularnych oraz technik wykorzystywanych w kryminalistyce oraz

zasadnością i prawidłowością wykorzystania tych markerów w zależności od kontekstu zagadnienia w sprawie karnej. Przedstawione

zostaną markery stosowane w analizie genomu jądrowego (chromosomów autosomalnych i chromosomu X i Y), mitochondrialnego,

plastydowego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Budowa DNA i mechanizmy prowadzące do jego degradacji.

2. Bazy danych - gromadzenie i przetwarzanie profili genetycznych.

3. Historia badań kryminalistycznych związanych z DNA i RNA.

4. Ślad biologiczny.

5. Markery molekularne DNA (STR, AFLP, RAPD, RFLP, SNP).

6. Geny i dziedziczenie - chrmosom X i Y.

7. Mitochondrialne i chloroplastowe DNA.

8. Przykłady spraw sądowych z wykorzystaniem analiz DNA i RNA jako dowodu.

Literatura:

1. Li R. 2015. Forensic biology. CRC Press.

2. Avise JC. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Gun A. 2019. Essensial forensic biology. Wyd. Willey.

4. Butler JM. 2011. Forensic DNA typing: Metodology and Interpretation. Wyd. Elsevier.

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Agnieszka Bona, Magdalena Czajkowska, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z pojęciem markerów molekularnych oraz technik wykorzystywanych w kryminalistyce oraz

zasadnością i prawidłowością wykorzystania tych markerów w zależności od kontekstu zagadnienia w sprawie karnej. Przedstawione

zostaną markery stosowane w analizie genomu jądrowego (chromosomów autosomalnych i chromosomu X i Y), mitochondrialnego,

plastydowego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Budowa DNA i mechanizmy prowadzące do jego degradacji.

2. Bazy danych - gromadzenie i przetwarzanie profili genetycznych.

3. Historia badań kryminalistycznych związanych z DNA i RNA.

4. Ślad biologiczny.

5. Markery molekularne DNA (STR, AFLP, RAPD, RFLP, SNP).

6. Geny i dziedziczenie - chrmosom X i Y.

7. Mitochondrialne i chloroplastowe DNA.

8. Przykłady spraw sądowych z wykorzystaniem analiz DNA i RNA jako dowodu.

Literatura:

1. Li R. 2015. Forensic biology. CRC Press.

2. Avise JC. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Gun A. 2019. Essensial forensic biology. Wyd. Willey.

4. Butler JM. 2011. Forensic DNA typing: Metodology and Interpretation. Wyd. Elsevier.

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Wróblewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z pojęciem markerów molekularnych oraz technik wykorzystywanych w kryminalistyce oraz

zasadnością i prawidłowością wykorzystania tych markerów w zależności od kontekstu zagadnienia w sprawie karnej. Przedstawione

zostaną markery stosowane w analizie genomu jądrowego (chromosomów autosomalnych i chromosomu X i Y), mitochondrialnego,

plastydowego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Budowa DNA i mechanizmy prowadzące do jego degradacji.

2. Bazy danych - gromadzenie i przetwarzanie profili genetycznych.

3. Historia badań kryminalistycznych związanych z DNA i RNA.

4. Ślad biologiczny.

5. Markery molekularne DNA (STR, AFLP, RAPD, RFLP, SNP).

6. Geny i dziedziczenie - chrmosom X i Y.

7. Mitochondrialne i chloroplastowe DNA.

8. Przykłady spraw sądowych z wykorzystaniem analiz DNA i RNA jako dowodu.

Literatura:

1. Li R. 2015. Forensic biology. CRC Press.

2. Avise JC. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Gun A. 2019. Essensial forensic biology. Wyd. Willey.

4. Butler JM. 2011. Forensic DNA typing: Metodology and Interpretation. Wyd. Elsevier.

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.