Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady sporządzania raportów OOŚ

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-OS1-3ZSR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady sporządzania raportów OOŚ
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z procedurą tworzenia raportów i kar informacyjnych dla różnych typów przedsięwzięć z uwzględnieniem zmian wymogów na przestrzeni lat wykonywania oceny oddziaływania na środowisko.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, ochrona środowiska

Rok studiów/semestr: III rok I stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Punkty ECTS: 2

Literatura:

Literatura podstawowa:

Stryjecki M., Mielniczuk K. 2011. Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa, ss.132.

Chylarecki P., Kajzer K., Wysocki D., Tryjanowski P., Wuczyński A. 2011. Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki – projekt. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa, ss.128.

Obowiązujące akty prawne.

Literatura uzupełniająca:

Stryjecki M., Mielniczuk K. Biegaj J. 2011. Przewodnik po procedurach lokalizacyjnych i środowiskowych dla farm wiatrowych na polskich obszarach morskich. Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Warszawa, ss.156.

PSEW. 2008. Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Szczecin, ss. 24.

Salans D. Oleszczyk. 2009. Zasadność ograniczeń budowy elektrowni wiatrowych wprowadzanych na podstawie dokumentów strategicznych na nieruchomościach znajdujących się w sąsiedztwie obszarów Natura 2000. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Warszawa, ss. 15.

Efekty uczenia się:

1. Student poznaje historyczne i obecne zasady oceny wpływu przedsięwzięć na środowisko.KA6_WG5, KA6_UW2

2. Student ocenia przewidywalny wpływ przedsięwzięć na różne elementy środowiska z uwzględnieniem zdrowia i życia ludzi bazując na raportach i kartach informacyjnych. KA6_WG7, KA6_WG10, KA6_KK1

3. Student poznaje przyczyny i skutki zmian stawianym raportom i ich wykonawcom. KA6_UW4

4. Student zna sposoby oceny i weryfikacji raportów.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnego kolokwium (laboratorium), prezentacji multimedialnej (laboratorium) i pisemnego końcowego testu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska, Adam Więcko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.