Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biological Invastions

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ERS-1BNIEL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biological Invastions
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Program ERASMUS - Biologia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Substantive content:

Principles of invasion biology and ecology – terminology and definitions, mode and source of introduction, ecology.

History of plants and animals migration.

Theories and concepts of invasion biology.

Factors (natural and anthropogenic) influencing spread and establishment of alien species.

Survey of the most dangerous plant and fungi invaders and their biology and ecology.

Survey of the most dangerous animal invaders and their biology and ecology.

Ecological and economic impact of biological invasions.

Management of biological invasions.

Literatura:

Literature:

Tokarska-Guzik B. 2005. The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in the flora of Poland. Uniwersytet Sląski, Katowice.

Elton C.S. 1958. The Ecology of Invasions by Animals and Plants.

More references will be proposed during course.

Metody i kryteria oceniania:

Forms and conditions of credit:

- attendance on the lecture

- final report from the laboratory and field course

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Jermakowicz
Prowadzący grup: Edyta Jermakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)