Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biological Invasions

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ERS-1BNIEz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biological Invasions
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Program ERASMUS - Biologia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom informacji na temat zmian w ekosystemach spowodowanych obecnością obcych i inwazyjnych organizmów wprowadzonych na skutek celowych lub mimowolnych działań człowieka. Ponadto student poznaje mechanizmy inwazji biologicznych, ich historię, skalę, skutki oraz metody walki z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.

Pełny opis:

Substantive content:

Principles of invasion biology and ecology – terminology and definitions, mode and source of introduction, ecology.

History of plants and animals migration.

Theories and concepts of invasion biology.

Factors (natural and anthropogenic) influencing spread and establishment of alien species.

Survey of the most dangerous plant and fungi invaders and their biology and ecology.

Survey of the most dangerous animal invaders and their biology and ecology.

Ecological and economic impact of biological invasions.

Management of biological invasions.

Literatura:

Davis, Mark. 2009. Invasion Biology. Oxford Biology

Elton, C.S. 1958: The ecology of invasions by animals and plants. London: Methuen

+ articles given at seminars

Metody i kryteria oceniania:

Forms and conditions of credit:

- attendance on the lecture

- final report from the laboratory and field course

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Jermakowicz, Paweł Mirski, Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Edyta Jermakowicz, Paweł Mirski, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Jermakowicz
Prowadzący grup: Edyta Jermakowicz, Paweł Mirski, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)