Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Water protection and restoration

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ERS-1WPAL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Water protection and restoration
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Program ERASMUS - Biologia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Substantive content:

Sources of water pollution.

Drinking water treatment.

Wastewater treatment.

Role of organisms in the biological processes of drinking water treatment and wastewater treatment.

Domestic and UE water and wastewater legal regulations

Visits to the water and wastewater treatment plants.

Standards for ecologically successful aquatic restoration and an assessment of potential risks and indicators of water pollution.

Differences in functioning natural and transformed freshwater ecosystems.

The best practices for freshwater restoration on the example of projects implemented in Europe.

The short-term and long-term effect of aquatic restorations.

Literatura:

Literature:

• England, J., Angelopoulos, N., Cooksley, S., Dodd, J., Gill, A., Gilvear, D., ... & Tree, A. (2021). Best Practices for Monitoring and Assessing the Ecological Response to River Restoration. Water 2021, 13, 3352.

• Legal regulations and statistics on water protection.

• Palmer, M., & Ruhi, A. (2019). Linkages between flow regime, biota, and ecosystem processes: Implications for river restoration. Science, 365(6459), eaaw2087.

• Szałkiewicz, E., Jusik, S., & Grygoruk, M. (2018). Status of and perspectives on river restoration in Europe: 310,000 Euros per hectare of restored river. Sustainability, 10(1), 129.

• Shackira, A. M., Sarath, N. G., & Puthur, J. T. (2022). Phycoremediation: a means for restoration of water contamination. Environmental Sustainability, 1-14.

• Wang J. 2012. Fundamentals of biological processes for wastewater treatment. In: Biological Sludge Minimization and Biomaterials/Bioenergy Recovery Technologies. Wiley Online Library

• Weber, C., Åberg, U., Buijse, A. D., Hughes, F. M., McKie, B. G., Piégay, H., ... & Haertel‐Borer, S. (2018). Goals and principles for programmatic river restoration monitoring and evaluation: collaborative learning across multiple projects. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 5(1), e1257.

Metody i kryteria oceniania:

Forms and conditions of credit:

Attendance and participation in discussion during lectures and laboratory and field courses.

Final report from the seminar and field courses.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska, Katarzyna Puczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)