Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-1EMI Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia międzynarodowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.kierunkowe
Ekonomia 1 rok 2 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu: międzynarodowej polityki ekonomicznej, zagadnienia konkurencyjności międzynarodowej, funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych, procesu integracji walutowej, pozycji krajów słabo rozwiniętych w gospodarce światowej.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: niestacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: kierunkowy (moduł 2)

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA i FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok I/ semestr 2

WYMAGANIA WSTĘPNE: znajomość zagadnień z zakresu mikro - i makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w

dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

PUNKTY ECTS: 3

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 18 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach: 4 h

- przygotowanie do egzaminu: 51 h

Łączny nakład pracy studenta: 75 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 24 (ECTS 1)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

R.J. Carbaugh, International economics (15th ed.), Boston : Cengage Learning 2015.

P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa, Tom 1, 2, PWN, Warszawa 2008

T. Rynarzewski , A. Zielińska-Głębocka , Międzynarodowe stosunki gospodarcze: teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego,

PWN Warszawa 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

C. Van Marrewijk , International economics : theory, application, and Policy, New York : Oxford University Press, 2012

P. Kulpaka, Ekonomia międzynarodowa : zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania, Difin, Warszawa 2011

E. Chrabonszczewska, Międzynarodowe rynki finansowe po kryzysie, SGH, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1EMI_W01: Student ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych, funkcjonujących w gospodarce światowej

(KP7_WG2)

1EMI_W02: Student ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian podmiotów, instytucji i struktur ekonomicznych, funkcjonujących w

gospodarce światowej oraz o prawidłowościach rządzących tymi procesami, w obszarze międzynarodowego przepływu kapitałów i innych

czynników produkcji (KP7_WG6)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.