Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-1OWI2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej II
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest pokazanie, iż własność intelektualna i przemysłowa, a zwłaszcza autorska jest sprawą kluczową w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych i gospodarczych oraz pokazanie studentom w jaki sposób korzystać istniejących uregulowań prawnych dla uzyskania praw wyłącznych na rozwiązania techniczne bądź techniczno organizacyjne, kwalifikowane jako kategorie własności przemysłowej. Słuchacze w trakcie studiowania OWI2 zostaną zapoznani przede wszystkim z regulacjami prawa autorskiego.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest pokazanie, iż własność intelektualna i przemysłowa, a zwłaszcza autorska jest sprawą kluczową w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych i gospodarczych oraz pokazanie studentom w jaki sposób korzystać istniejących uregulowań prawnych dla uzyskania praw wyłącznych na rozwiązania techniczne bądź techniczno organizacyjne, kwalifikowane jako kategorie własności przemysłowej. Słuchacze w trakcie studiowania OWI2 zostaną zapoznani przede wszystkim z regulacjami prawa autorskiego.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-1OWI2

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy.

Rok studiów /semestr: 1-szy rok/semestr studiów- 1-szy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Zaliczona OWI1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład - 6 godz,

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

1. Udział w wykładach: 6

2. Przygotowanie się do wykładu: 12

3. Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 12

RAZEM:

30 godz. odpowiada 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin, Punkty ECTS wymagającymi bezpośredniego udziału

nauczyciela

6 0,2

o charakterze praktycznym

15 0,5

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wydawnictwo Lexis Nexis Warszawa 2009.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. H. Wnorowski, Ochrona własności intelektualnej – aspekty prawne i ekonomiczne, w R. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, J. Wilkin, M. Zalesko (red.), Między ekonomią a historią. Studia ofiarowane Profesorowi Czesławowi Noniewiczowi z okazji 75 urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.

2. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Media a dobra osobiste, Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009.

3. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Wydawnictwo Lexis Nexis Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1OWI2_W01 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej E2_W10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1OWI2_K01 Ma świadomość procesów zachodzących w systemie krajowym ochrony własności intelektualnej oraz regulacji unijnych i europejskich i ich konsekwencji dla działalności gospodarczej E2_K08

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie końcowe na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz pisemnego zaliczenia końcowego: 4 pyt. opisowe, oceniane 0-5 punktów każde, zalicza 50%+1 p-któw.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest pokazanie, iż własność intelektualna i przemysłowa, a zwłaszcza autorska jest sprawą kluczową w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych i gospodarczych oraz pokazanie studentom w jaki sposób korzystać istniejących uregulowań prawnych dla uzyskania praw wyłącznych na rozwiązania techniczne bądź techniczno organizacyjne, kwalifikowane jako kategorie własności przemysłowej. Słuchacze w trakcie studiowania OWI2 zostaną zapoznani przede wszystkim z regulacjami prawa autorskiego.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-1OWI2

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy.

Rok studiów /semestr: 1-szy rok/semestr studiów- 1-szy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Zaliczona OWI1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład - 6 godz,

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

1. Udział w wykładach: 6

2. Przygotowanie się do wykładu: 12

3. Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 12

RAZEM:

30 godz. odpowiada 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin, Punkty ECTS wymagającymi bezpośredniego udziału

nauczyciela

6 0,2

o charakterze praktycznym

15 0,5

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wydawnictwo Lexis Nexis Warszawa 2009.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. H. Wnorowski, Ochrona własności intelektualnej – aspekty prawne i ekonomiczne, w R. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, J. Wilkin, M. Zalesko (red.), Między ekonomią a historią. Studia ofiarowane Profesorowi Czesławowi Noniewiczowi z okazji 75 urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.

2. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Media a dobra osobiste, Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009.

3. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Wydawnictwo Lexis Nexis Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest pokazanie, iż własność intelektualna i przemysłowa, a zwłaszcza autorska jest sprawą kluczową w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych i gospodarczych oraz pokazanie studentom w jaki sposób korzystać istniejących uregulowań prawnych dla uzyskania praw wyłącznych na rozwiązania techniczne bądź techniczno organizacyjne, kwalifikowane jako kategorie własności przemysłowej. Słuchacze w trakcie studiowania OWI2 zostaną zapoznani przede wszystkim z regulacjami prawa autorskiego.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-1OWI2

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy.

Rok studiów /semestr: 1-szy rok/semestr studiów- 1-szy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Zaliczona OWI1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład - 6 godz,

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

1. Udział w wykładach: 6

2. Przygotowanie się do wykładu: 12

3. Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 12

RAZEM:

30 godz. odpowiada 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin, Punkty ECTS wymagającymi bezpośredniego udziału

nauczyciela

6 0,2

o charakterze praktycznym

15 0,5

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wydawnictwo Lexis Nexis Warszawa 2009.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. H. Wnorowski, Ochrona własności intelektualnej – aspekty prawne i ekonomiczne, w R. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, J. Wilkin, M. Zalesko (red.), Między ekonomią a historią. Studia ofiarowane Profesorowi Czesławowi Noniewiczowi z okazji 75 urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.

2. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Media a dobra osobiste, Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009.

3. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Wydawnictwo Lexis Nexis Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.