Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekty UE w rozwoju przedsiębiorstwa-przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2RUER#E
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekty UE w rozwoju przedsiębiorstwa-przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Erasmus semestr letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

The aim of the education is to familiarize the student with the theoretical and practical foundations of the subject. The student is to receive basic knowledge enabling the implementation of project activities in an efficient and effective manner. During the course, the student receives theoretical knowledge and performs exercises constituting the basis for further self- education. The subject of the classes is to discuss the system of implementing EU projects in Poland and the process of applying for funding for enterprises. The student will also be familiarized with the basic tools for planning and implementing EU projects.

Pełny opis:

Profile: general academic

Form: stationary

Type of subject: specialization subject

Field: social sciences

Discipline: economics and finance

Year 2, semester 4

Number of hours: 30 (Lectures) 30 (exercises)

Teaching methods: lecture: multimedia presentations combined with a discussion aimed at leading to specific conclusions; exercises: tasks, case studies, presentations, discussions, analysis of program and competition documents, of projects.

Depending on the cycle, some classes may be conducted in the form of e-learning and/or remotely.

ECTS points: 5

Balance of student workload:

- participation in lectures: 30 h

- exam preparation: 27 hours

- participation to exam: 2 hours

- participation in exercises: 30 h

- preparation for exercises: 28 hours

- participation in consultations: 8 h.

Total student workload 125 hours.

Quantitative indicators:

Student workload related to classes:

- requiring direct teacher participation: 70 h, points (ECTS 2.8), of a practical nature: 30 h, (ECTS 1.2 points).

Literatura:

1. A guide to the project management body of knowledge, PMBOK Guide, Newtown Square: Project Management Institute, cop. 20132.

2. Samuel J. Mantel, Jr. [et al.]., Project Management in Practice, 4th ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011

3. Program's documents, procedure, open calls: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes_en

4. Program's documents, procedure, open calls: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Efekty uczenia się:

RUER_W1- The student understands the complex relationships between economic or public structures and institutions on a national scale

international, including economic integration processes (KP6_WG3)

RUER_W2 - The student knows at an advanced level selected issues in the field of norms and rules (organizational, legal, ethical, etc.) organizing economic structures and institutions, the regularities governing them and their sources of change and methods of operation with taking into account demographic, geographical, spatial and financial conditions (KP6_WG6)

RUER_U1 - The student is able to use the acquired knowledge to formulate and solve complex problems, critically analyze the causes and course of specific processes and socio-economic phenomena in macro and microeconomic terms with taking into account organizational, environmental and demographic aspects (KP6_UW3)

REUR_U2 - The student is able to plan and organize individual and team work, including preparing written works and presentations multimedia devoted to a specific issue in the scientific discipline of economics and finance (KP6_UO1)

REUR_U3 - The student is able to use the acquired knowledge to analyze and solve specific problems, proposing appropriate ones solutions, including management, business economics and finance (KP6_UU2)

REUR_K1 - The student is ready to solve specific cognitive and practical problems based on critical assessment knowledge, collected information (KP6_KK3)

Metody i kryteria oceniania:

Methods enabling various ways of transmitting information during educational classes and various forms

engaging and motivating students to work:

- lecture conducted using multimedia presentations, including the use of an online educational platform,

enabling questions and discussion,

- exercises: engaging students in individual and group work, multimedia presentations, tests, case studies, tasks, etc.,

also using the online educational platform.

Forms and criteria for passing the course:

- lecture: final test to which only students who have passed the exercises will be admitted;

- exercises: pass with grade based on: test and/or prepared project as well as student's individual activity and group work during classes.

Point grading system, including percentage of points for obtaining a grade:

very good - 100% - 91%,

good plus - 90% - 81%,

good - 80% - 71%,

sufficient plus - 70% - 61%,

satisfactory - 60% - 51%,

insufficient - 50% and less.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Busłowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

The aim of the education is to familiarize the student with the theoretical and practical foundations of the subject. The student is to receive basic knowledge enabling the implementation of project activities in an efficient and effective manner. During the course, the student receives theoretical knowledge and performs exercises constituting the basis for further self- education. The subject of the classes is to discuss the system of implementing EU projects in Poland and the process of applying for funding for enterprises. The student will also be familiarized with the basic tools for planning and implementing EU projects.

Pełny opis:

Profile: general academic

Form: stationary

Type of subject: specialization subject

Field: social sciences

Discipline: economics and finance

Year 2, semester 4

Number of hours: 30 (Lectures) 30 (exercises)

Teaching methods: lecture: multimedia presentations combined with a discussion aimed at leading to specific conclusions; exercises: tasks, case studies, presentations, discussions, analysis of program and competition documents, of projects.

Depending on the cycle, some classes may be conducted in the form of e-learning and/or remotely.

ECTS points: 5

Balance of student workload:

- participation in lectures: 30 h

- exam preparation: 27 hours

- participation to exam: 2 hours

- participation in exercises: 30 h

- preparation for exercises: 28 hours

- participation in consultations: 8 h.

Total student workload 125 hours.

Quantitative indicators:

Student workload related to classes:

- requiring direct teacher participation: 70 h, points (ECTS 2.8), of a practical nature: 30 h, (ECTS 1.2 points).

Literatura:

1. A guide to the project management body of knowledge, PMBOK Guide, Newtown Square: Project Management Institute, cop. 20132.

2. Samuel J. Mantel, Jr. [et al.]., Project Management in Practice, 4th ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011

3. Program's documents, procedure, open calls: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes_en

4. Program's documents, procedure, open calls: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)