Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1ANG1 Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz.1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty lektoratowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Studenci rozpoczynający naukę języka angielskiego na lektoracie powinni znać ten język na poziomie B1 +. (średniozaawansowany +).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest dalsze rozwijanie sprawności językowych (czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie) jak też poszerzanie znajomość słownictwa i gramatyki.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: Podstawowy

MODUŁ: 2

DZIEDZINA: Nauki humanistyczne

Dyscyplina: Językoznawstwo

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok I/ semestr I

Kod przedmiotu: 330-MS1-1ANG1

WYMAGANIA WSTĘPNE: Studenci rozpoczynający naukę języka angielskiego na lektoracie powinni znać ten język na poziomie B1 +. (średniozaawansowany +).

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

Praca z całą grupą

Praca w parach

Praca w grupach

Prace projektowe

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

kolokwium

kartkówka

praca pisemna

PUNKTY ECTS: 2

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

udział w ćwiczeniach: 30h

przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

udział w w konsultacjach: 2h

przygotowanie do kolokwium i kartkówek: 8h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: 32h (ECTS: 1,28)

- o charakterze praktycznym: 20h (0,8 ECTS)

Literatura:

- Business Result 2nd Edition Intermediate Student's Book with Online Practice (2018) John Hughes and Jon Naunton

-Business Result 2nd Edition Upper-Intermediate Students Book with Online -Practice (2018) David Grant, Jane Hudson and John Hughes

English Grammar in Use (2019) Raymond Murphy

Wybrane artykuły z:

www.onestopenglish.com

Efekty uczenia się:

1ANG1_U01 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne w języku angielskim poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe (włączając w to materiały elektroniczne) KP6_UK1

1ANG1_U02 potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku angielskim poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe (włączając w to materiały elektroniczne) KP6_UK2

1ANG1_U03 posługuje się językiem obcym w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 (średniozaawansowanym wyższym) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KP6_UK3

1ANG1_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych oraz rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej znajomości języka ,ze względu na dynamikę procesów społecznych zachodzących w świecie KP6_KK1

1ANG1_K02 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i

umiejętności językowe KP6_KK2

1ANG1_K03 potrafi pracować w grupie w czasie dyskusji i prac projektowych, przyjmując w niej różne role KP6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Dozwolone są dwie nieobecności w trakcie semestru. Każdą kolejną nieobecność należy odrobić na konsultacjach.

W trakcie semestru studenci będą pisać co najmniej jedną kartkówkę, i jedno kolokwium. Próg zaliczenia to 50%.

Do oceny końcowej wliczają się także oceny z prac pisemnych, a także aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hlebowicz-Kozioł
Prowadzący grup: Anna Hlebowicz-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.