Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1EKO2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zdobywa podstawową wiedzę z obszaru makroekonomii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studenta z podstawowymi kategoriami makroekonomicznymi. Podczas wykładów omawiane są główne procesy gospodarcze, wpływające na efektywność gospodarki oraz prawa opisujące przebieg tych procesów.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy, moduł 2

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point.

- ćwiczenia: ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: dyskusja, rozwiązywanie zadań, przygotowanie prezentacji, przygotowanie prac domowych (pisemnych).

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji nauczyciela

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie do ćwiczeń - 20

Przygotowanie prezentacji - 8

Udział w konsultacjach - 9

Przygotowanie do kolokwium - 26

Przygotowanie do egzaminu - 30

Egzamin końcowy - 2

Przygotowanie prac domowych (pisemnych) - 10

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 150

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 56 h; 2,24 ECTS

Literatura:

1. Begg David, Fischer Stanley, Vernasca Gianluigi, Dornbusch Rudiger, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

2. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2014

3. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Ekonomia. DW Rebis, Poznań 2012.

4. N. Gregory Mankiw, Mark.P. Taylor, Makroekonomia, PWE, 2016

5. Stephen D. Williamson, Macroeconomics (second edition). Pearson Education, Inc., Boston 2005.

Efekty uczenia się:

1EKO2_W01 ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów ewolucji gospodarczej i umiejscowienia nauki o stosunkach międzynarodowych w systemie nauk ekonomicznych (KP6_WG1)

1EKO2_W02 zna zależności między uczestnikami stosunków gospodarczych, w szczególności w sferze obrotu towarowego i przepływu czynników produkcji (gospodarki krajowe, organizacje, korporacje) (KP6_WG2)

1EKO2_W03 zna standardowe metody statystyczne i narzędzia gromadzenia, i analizy danych ekonomicznych i społecznych (KP6_WK4)

1EKO_U01 potrafi przewidywać kształtowanie się sytuacji na krajowych i międzynarodowych rynkach towarów i poszerzać swoją wiedzę w związku z tymi zmianami (KP6_UU2)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Meredyk
Prowadzący grup: Kazimierz Meredyk, Dorota Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Roszkowska
Prowadzący grup: Dorota Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.