Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1NIE1 Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. 1 330-MS1-1NIE1

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. 1 330-MS1-1NIE1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim (czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie) jak też poszerzanie znajomość słownictwa i gramatyki.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: Moduł II przedmioty podstawowe

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok I/ semestr I

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: praca w grupach i indywidualna, prezentacje multimedialne

PUNKTY ECTS: 2

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

udział w ćwiczeniach: 30h

przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

udział w w konsultacjach: 2h

przygotowanie do kolokwium: 8h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: 32h (ECTS: 1,28)

- o charakterze praktycznym: 20h (0,8 ECTS)

Literatura:

DaF im Unternehmen, A 1, wyd. Klett

studio d, A 1, wyd. Cornelsen

materiały online

Efekty uczenia się:

1NIE1_U01 potrafi komunikować się w języku niemieckim wykorzystując przy tym specjalistyczną terminologię z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych KP6_UK1

1NIE1_U03 potrafi posługiwać się językiem niemieckim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego używając do tego specjalistycznej terminologii w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych KP6_UK3

1NIE1_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności językowych oraz rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej znajomości języka niemieckiego, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. 1 330-MS1-1NIE1

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. 1 330-MS1-1NIE1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. 1 330-MS1-1NIE1

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. 1 330-MS1-1NIE1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.