Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalizacja w gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2GGS Kod Erasmus / ISCED: 14.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Globalizacja w gospodarce światowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja, w pogłębionym stopniu, podstawowych procesów ekonomicznych o zasięgu światowym zachodzących we współczesnej gospodarce. Dokonana zostanie analiza globalizacji i jej wpływu na gospodarki narodowe.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Moduł: M_2

Rok studiów /semestr: Studia drugiego stopnia, rok II, semestr 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Punkty ECTS: 3

Udział w wykładach - 30 godz.

Przygotowanie do wykładu - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 26 godz.

Udział w konsultacjach - 6 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 36, punkty ECTS 1,44

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

D. Rodrik, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.

J. E. Stiglitz, Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

E. Polak, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin SA, Warszawa 2009.

J. A. Scholte, Globalizacja: krytyczne wprowadzenie, Oficyna Wydawnicza Humanista, Sosnowiec 2006.

D. Claes, C. Knutsen, Governing the global economy, Routledge, London 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

A. Bąkiewicz, U. Żuławska (red.), Rozwój w dobie globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

N. Wapshott, Keynes kontra Hayek - spór, który zdefiniował współczesną ekonomię, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013.

J. E. Stiglitz, Cena nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2GGS_W01 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę międzynarodowych stosunków gospodarczych, a także procesu globalizacji oraz ich relację względem innych nauk - KP7_WG1,

2GGS_W02 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę różnych relacji i instytucji będących elementami globalnych struktur gospodarczych, także w zakresie handlu międzynarodowego - KP7_WG2,

2GGS_W03 Student zna i rozumie uwarunkowania zmian struktur, instytucji oraz misji społecznych w wyniku procesów globalizacji światowej oraz regionalizacji - KP7_WK3

Metody i kryteria oceniania:

wykład - egzamin pisemny w formie testu składającego się z 20 pytań zamkniętych w przypadku egzaminu w formie zdalnej, w formie

bezpośredniej - 5 pytań otwartych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach egzamin ustny)

Skala (%):

<60-70) - 3,0

<70-80) - 3,5

<80-90) - 4,0

<90-100) - 4,5

<100 - 5,0

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki, Marek Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Marek Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.