Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1POG Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-Prawny 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomiczno-Prawny 1 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma w założeniu przybliżyć studentom zasady podejmowania decyzji z zakresu polityki gospodarczej oraz ich późniejszej realizacji. Zakładana jest znajomość podstaw mikro- i makroekonomii.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu polityki gospodarczej, jak też omówienie zasad poszczególnych rodzajów polityk gospodarczych oraz sposobów ich realizacji w praktyce. Przedstawione zostaną podstawowe cele i uwarunkowania realizacyjne polityki społecznej i gospodarczej, środki i sposoby ich osiągania, jak też międzynarodowy i globalny kontekst prowadzonej w Polsce polityki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Moduł: 2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/semestr: I rok/semestr II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

--

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład – 30h

Metody dydaktyczne: wykład hybrydowy

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny, praca pisemna

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 30

Przygotowanie się do wykładu: 15

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 30

Udział w konsultacjach: 5

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 20

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godz. ECTS 1,4

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2002.

2) A. F. Bocian, Polityka gospodarcza. Wybrane elementy, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002.

3) T. Dyr, Współczesna polityka gospodarcza, CeDeWu, Warszawa 2016.

4) R. Horodeński, Polityka gospodarcza. Fakty, tendencje, dylematy, WSE, Białystok 2004.

Literatura dodatkowa:

1) J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014.

2) J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, red. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

3) D. Kasprowicz, Politics, society and economy of contemporary Poland: an introduction, Scholar Publishing House, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1POG_W01 Student posiada podstawową wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z polityką gospodarczą. P1_W01

1POG _W02 Student posiada wiedzę o współczesnych systemach gospodarczych, w tym o odmianach gospodarki rynkowej. P1_W02

1POG _W03 Student zna relacje pomiędzy strukturami gospodarki rynkowej oraz instytucjami działającymi w jej ramach. PS1_W03

Metody i kryteria oceniania:

- Egzamin ustny

- Praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bocian
Prowadzący grup: Andrzej Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedźwiecki, Marek Proniewski
Prowadzący grup: Marek Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.