Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-SPW-1WPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

W ramach prowadzonych zajęć Słuchacze zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi wyceny praw rzeczowych i zobowiązań umownych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne, podyplomowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów - pierwszy

Liczba godzin: 6 godz. wykładów; 4 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów;

Ćwiczenia - analiza przypadków z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji o nieruchomościach rolnych wraz z czynnym uczestnictwem słuchaczy w postaci odpowiedzi ustnych, rozwiązywania zadań i wspólnego omawiania zagadnień

Punkty ECTS 3 (75 godz.)

Bilans nakładu pracy studenta udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia):

40 godz. przygotowanie do zajęć

6 godz. wykładów

4 godz. ćw.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 10 punkty ECTS 0,4

o charakterze praktycznym - Liczba godzin 65 punkty ECTS 2,6

Literatura:

w zależności od cyklu kształcenia

Efekty uczenia się:

P7S_WG06 nabywa wiedzę z zakresu metodologii wyceny nieruchomości według ich rodzajów oraz dokumentacji procesu wyceny

P7S_UK03 umie argumentować w procesie wyceny nieruchomości, potrafi także analizować dane niezbędne do realizacji doradztwa na rynku nieruchomości

P7S_KK01 ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, będąc jednocześnie świadomym ich rezultatów i konsekwencji

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych i dyskusji ze słuchaczami.

Ćwiczenia - analiza przypadku, dyskusja ze słuchaczami.

Zaliczenie przedmiotu na ocenę; na podstawie zadań wykonywanych w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Duciak, Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Literatura:

1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.)

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.)

3) Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, PFSRM

4) Gołba Z. Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu, Wolter Kluwer 2020,

5) Dydenko J., Wycena nieruchomości, Wolters Kluwer 2018,

6) Foryś J. Najem na rynku nieruchomości, Difin 2015,

7) Brzeszczyńska S. Umowy w obrocie nieruchomościami C.H. Beck, 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.