Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura krajów niemieckojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-2ART Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura krajów niemieckojęzycznych
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z niemieckim 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Prześledzenie głównych zjawisk kulturowych w krajach niemieckojęzycznych( Niemcy, Austria, Szwajcaria). Prądy, nurty, tendencje, najwybitniejsi twórcy, charakterystyki epok w poszczególnych krajach.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Prześledzenie głównych zjawisk kulturowych w krajach niemieckojęzycznych( Niemcy, Austria, Szwajcaria). Prądy, nurty, tendencje, najwybitniejsi twórcy, charakterystyki epok w poszczególnych krajach.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu/ status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok/ III semestr studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykład

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach: 30 godzin

Praca własna: 30 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Razem: 72 godziny

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 /1

o charakterze praktycznym 30 / 1

Literatura:

Kultura zjednoczonych Niemiec : wybrane problemy, Zbigniew Mazur, Hubert Orłowski, Maria Wagińska-Marzec, 2013;

Dzieje kultury niemieckiej, Czesław Karolak, Wojciech Kunicki, Hubert Orłowski, 2007;

Historia Niemiec, Władysław Czapliński, Adam Galos, Wacław Korta, 2010;

Historia Austrii, Henryk Wereszycki, 1986;

Historia Szwajcarii, Jerzy Wojtowicz, 1989;

S. KRACAUER, Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego, 1958;

Niemiecki ekspresjonizm filmowy, red. A. Helman i A. Madej, 1985;

W. SZEWCZYK, Literatura niemiecka w XX wieku, 1962;

M. SZYROCKI, Dzieje literatury niemieckiej, t. 1–2, 1969–72;

H. MOSER, Geschichte der deutschen Musik, t. 1–3, Stuttgart 1930;

W. BRUMER, Meiningeńczycy, Lwów 1938;

F. WITCZUK, Dramat i scena niemiecka od XVI do XVIII wieku, 1953;

F. WITCZUK, Teatr i dramat niemiecki XIX wieku, 1957.

Efekty uczenia się:

Wiedza - KA6_WG9, KA6_WG10, KA6_WG11

Umiejętności - KA6_UW4, KA6_UO1, KA6_UU1

Kompetencje społeczne - KA6_KO3, KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną na podstawie trzech kolokwiów w semestrze (każdy po 10 godzinach). Formą weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się jest forma zdalna, za pomocą USOS mail. Zajęcia w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wojciechowski
Prowadzący grup: Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Prześledzenie głównych zjawisk kulturowych w krajach niemieckojęzycznych( Niemcy, Austria, Szwajcaria). Prądy, nurty, tendencje, najwybitniejsi twórcy, charakterystyki epok w poszczególnych krajach.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu/ status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok/ III semestr studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykład

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach: 30 godzin

Praca własna: 30 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Razem: 72 godziny

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 /1

o charakterze praktycznym 30 / 1

Literatura:

Karolak, Czesław/ Kunicki, Wojciech/ Orłowski Hubert, Dzieje kultury niemieckiej. Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

Bömelburg, Hans-Jürgen/ Lawaty, Andreas (red.), Prusy - mity i rzeczywistości. Poznań 2016.

Kubiak, Jacek (red.) Spory o Biedermeier. Poznań 2006.

Hahn, Hans Henning, Stereotypy – tożsamość – konteksty. Studia nad polską i europejską historią. Poznań 2011.

Waszak, Tomasz/ Żyliński, Leszek (red.), Wokół romantyzmu. Poznań 2016.

Weinfurter, Stefan, Niemcy w średniowieczu. 500–1500. Warszawa 2010.

Kultura zjednoczonych Niemiec : wybrane problemy, Zbigniew Mazur, Hubert Orłowski, Maria Wagińska-Marzec, 2013;

Dzieje kultury niemieckiej, Czesław Karolak, Wojciech Kunicki, Hubert Orłowski, 2007;

Historia Niemiec, Władysław Czapliński, Adam Galos, Wacław Korta, 2010;

Historia Austrii, Henryk Wereszycki, 1986;

Historia Szwajcarii, Jerzy Wojtowicz, 1989;

S. KRACAUER, Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego, 1958;

Niemiecki ekspresjonizm filmowy, red. A. Helman i A. Madej, 1985;

W. SZEWCZYK, Literatura niemiecka w XX wieku, 1962;

M. SZYROCKI, Dzieje literatury niemieckiej, t. 1–2, 1969–72;

H. MOSER, Geschichte der deutschen Musik, t. 1–3, Stuttgart 1930;

W. BRUMER, Meiningeńczycy, Lwów 1938;

F. WITCZUK, Dramat i scena niemiecka od XVI do XVIII wieku, 1953;

F. WITCZUK, Teatr i dramat niemiecki XIX wieku, 1957;

Uwagi:

Zajęcia zdalne - platforma Blackboard Collaborate

Wiedza - KA6_WG9, KA6_WG10, KA6_WG11

Umiejętności - KA6_UW4, KA6_UO1, KA6_UU1

Kompetencje społeczne - KA6_KO3, KA6_KO5

Zaliczenie z oceną na podstawie jednej wybranej przez studenta formy: pracy semestralnej, testu, konwersacji. Student wybiera jedną z wskazanych form w terminie do 15 października, przesyłając deklarację mailem przez USOS. Po wskazanym terminie nie ma możliwości zmiany formy zaliczenia przedmiotu.Formą weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się jest forma zdalna, za pomocą USOS mail. Studenci wybrali test oraz pracę semestralną pisemną.Zajęcia na platformie Blackboard Collaborate.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wojciechowski
Prowadzący grup: Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Prześledzenie głównych zjawisk kulturowych w krajach niemieckojęzycznych( Niemcy, Austria, Szwajcaria). Prądy, nurty, tendencje, najwybitniejsi twórcy, charakterystyki epok w poszczególnych krajach.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu/ status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok/ III semestr studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykład

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach: 30 godzin

Praca własna: 30 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Razem: 72 godziny

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 /1

o charakterze praktycznym 30 / 1

Literatura:

Karolak, Czesław/ Kunicki, Wojciech/ Orłowski Hubert, Dzieje kultury niemieckiej. Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

Bömelburg, Hans-Jürgen/ Lawaty, Andreas (red.), Prusy - mity i rzeczywistości. Poznań 2016.

Kubiak, Jacek (red.) Spory o Biedermeier. Poznań 2006.

Hahn, Hans Henning, Stereotypy – tożsamość – konteksty. Studia nad polską i europejską historią. Poznań 2011.

Waszak, Tomasz/ Żyliński, Leszek (red.), Wokół romantyzmu. Poznań 2016.

Weinfurter, Stefan, Niemcy w średniowieczu. 500–1500. Warszawa 2010.

Kultura zjednoczonych Niemiec : wybrane problemy, Zbigniew Mazur, Hubert Orłowski, Maria Wagińska-Marzec, 2013;

Dzieje kultury niemieckiej, Czesław Karolak, Wojciech Kunicki, Hubert Orłowski, 2007;

Historia Niemiec, Władysław Czapliński, Adam Galos, Wacław Korta, 2010;

Historia Austrii, Henryk Wereszycki, 1986;

Historia Szwajcarii, Jerzy Wojtowicz, 1989;

S. KRACAUER, Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego, 1958;

Niemiecki ekspresjonizm filmowy, red. A. Helman i A. Madej, 1985;

W. SZEWCZYK, Literatura niemiecka w XX wieku, 1962;

M. SZYROCKI, Dzieje literatury niemieckiej, t. 1–2, 1969–72;

H. MOSER, Geschichte der deutschen Musik, t. 1–3, Stuttgart 1930;

W. BRUMER, Meiningeńczycy, Lwów 1938;

F. WITCZUK, Dramat i scena niemiecka od XVI do XVIII wieku, 1953;

F. WITCZUK, Teatr i dramat niemiecki XIX wieku, 1957;

Uwagi:

Zajęcia zdalne - platforma Blackboard Collaborate

Wiedza - KA6_WG9, KA6_WG10, KA6_WG11

Umiejętności - KA6_UW4, KA6_UO1, KA6_UU1

Kompetencje społeczne - KA6_KO3, KA6_KO5

Zaliczenie z oceną na podstawie trzech kolokwiów w semestrze (każdy po 10 godzinach). Formą weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się jest forma zdalna, za pomocą USOS mail. Zajęcia w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.