Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA - pisanie akademickie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-2PWR
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA - pisanie akademickie 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z niemieckim 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Filologia angielska z niemieckim 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:

Literatura: Boardman C. A., Writing to Communicate 2: Paragraphs and Essays., 2008.

Jordan, R. R., Academic Writing Course., 2003.

Oshima, A. Hogue A., Writing Academic English, Addison-Wesley Publishing Co.,1981.

Wybrane materiały przygotowane przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Peter Foulds, Aleksandra Łukaszyk-Spryszak
Prowadzący grup: Peter Foulds, Aleksandra Łukaszyk-Spryszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów podstawami umiejętności pisania eseju akademickiego, organizacji treści paragrafu, struktury eseju, a także pisania z zachowaniem spójności i poszanowaniem zasad interpunkcji i gramatyki języka angielskiego. Dodatkowo studenci będą ćwiczyć takie formy jak artykuł prasowy, recenzja i list formalny oraz różne formy esejów.

Literatura:

Boardman C. A., Writing to Communicate 2: Paragraphs and Essays., 2008.

Jordan, R. R., Academic Writing Course., 2003.

Oshima, A. Hogue A., Writing Academic English, Addison-Wesley Publishing Co.,1981.

Wybrane materiały przygotowane przez prowadzącego.

Uwagi:

Formy pracy: praca indywidualna, w parach i grupach

Podstawą zaliczenia jest:

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczona jest 1 nieobecnośc nieusprawiedliwiona w semestrze)

• Ocena prac pisemnych na zadany temat przygotowywanych w ramach pracy własnej studenta.

• Ocena prac pisanych przez studentów w ramach testów "in-class writing"

• Przygotowywania zadań́ domowych.

Skala ocen:


93–100% - 5


85–92% - 4,5


77–84% - 4


69–76% - 3,5


60–68% - 3


poniżej - 2

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie w zajęciach, ocenach cząstkowych i pracach projektowych i domowych przygotowanych przez studentów.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Nieobecności usprawiedliwione (np. zwolnienie lekarskie) winno być udostępnione do wglądu najpóźniej tydzień po zakończonej nieobecności. W przypadku dłuższej bądź przedłużającej się nieobecności (więcej niż dwa opuszczone zajęcia) student ma obowiązek w tym czasie skontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziok, Aleksandra Łukaszyk-Spryszak
Prowadzący grup: Anna Dziok, Aleksandra Łukaszyk-Spryszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów podstawami umiejętności pisania eseju akademickiego, organizacji treści paragrafu, struktury eseju, a także pisania z zachowaniem spójności i poszanowaniem zasad interpunkcji i gramatyki języka angielskiego. Dodatkowo studenci będą ćwiczyć takie formy jak artykuł prasowy, recenzja i list formalny oraz różne formy esejów.

Literatura:

Boardman C. A., Writing to Communicate 2: Paragraphs and Essays., 2008.

Jordan, R. R., Academic Writing Course., 2003.

Oshima, A. Hogue A., Writing Academic English, Addison-Wesley Publishing Co.,1981.

Wybrane materiały przygotowane przez prowadzącego.

Uwagi:

Formy pracy: praca indywidualna, w parach i grupach

Podstawą zaliczenia jest:

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczona jest 1 nieobecnośc nieusprawiedliwiona w semestrze)

• Ocena prac pisemnych na zadany temat przygotowywanych w ramach pracy własnej studenta.

• Ocena prac pisanych przez studentów w ramach testów "in-class writing"

• Przygotowywania zadań́ domowych.

Skala ocen:


93–100% - 5


85–92% - 4,5


77–84% - 4


69–76% - 3,5


60–68% - 3


poniżej - 2

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie w zajęciach, ocenach cząstkowych i pracach projektowych i domowych przygotowanych przez studentów.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Nieobecności usprawiedliwione (np. zwolnienie lekarskie) winno być udostępnione do wglądu najpóźniej tydzień po zakończonej nieobecności. W przypadku dłuższej bądź przedłużającej się nieobecności (więcej niż dwa opuszczone zajęcia) student ma obowiązek w tym czasie skontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów podstawami umiejętności pisania eseju akademickiego, organizacji treści paragrafu, struktury eseju, a także pisania z zachowaniem spójności i poszanowaniem zasad interpunkcji i gramatyki języka angielskiego. Dodatkowo studenci będą ćwiczyć takie formy jak artykuł prasowy, recenzja i list formalny oraz różne formy esejów.

Literatura:

Boardman C. A., Writing to Communicate 2: Paragraphs and Essays., 2008.

Jordan, R. R., Academic Writing Course., 2003.

Oshima, A. Hogue A., Writing Academic English, Addison-Wesley Publishing Co.,1981.

Wybrane materiały przygotowane przez prowadzącego.

Uwagi:

Formy pracy: praca indywidualna, w parach i grupach

Podstawą zaliczenia jest:

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczona jest 1 nieobecnośc nieusprawiedliwiona w semestrze)

• Ocena prac pisemnych na zadany temat przygotowywanych w ramach pracy własnej studenta.

• Ocena prac pisanych przez studentów w ramach testów "in-class writing"

• Przygotowywania zadań́ domowych.

Skala ocen:


93–100% - 5


85–92% - 4,5


77–84% - 4


69–76% - 3,5


60–68% - 3


poniżej - 2

Końcowa ocena będzie oparta na frekwencji, aktywnym uczestnictwie w zajęciach, ocenach cząstkowych i pracach projektowych i domowych przygotowanych przez studentów.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze. Nieobecności usprawiedliwione (np. zwolnienie lekarskie) winno być udostępnione do wglądu najpóźniej tydzień po zakończonej nieobecności. W przypadku dłuższej bądź przedłużającej się nieobecności (więcej niż dwa opuszczone zajęcia) student ma obowiązek w tym czasie skontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)