Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o Wielkiej Brytanii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AR1-1BRS
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o Wielkiej Brytanii
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia filologii angielskiej z językiem rosyjskim- przedm.obowiązk.
Język angielski stos. z rosyjskim 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posługuje się językiem angielskim na w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym, ma podstawowe wiadomości o kulturze i historii Wielkiej Brytanii na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Historia i kultura Zjednoczonego Królestwa na przestrzeni wieków, przeobrażenia społeczne, kluczowe wydarzenia i postacie historyczne.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia związane z podstawowymi wydarzeniami historycznymi kształtującymi współczesną sytuację Wielkiej Brytanii - od czasów najdawniejszych po drugą wojnę światową.

Ćwiczenia poświecone są zagadnieniom życia społeczno-politycznego w Wielkiej Brytanii XXI wieku.

Literatura:

McDowall J., An Illustrated History of Britain, Longman 1989

O'Morgan K., The Oxford Illustrated History of Britain, Oxford 1997

Lipoński W., Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2003

Zins H., Historia Anglii, Warszawa 1995

Arnold-Baker C., The Companion to British History, Longcross Press 2001

John Cannon, The Kings and Queens of Britain, Oxford 2001

Morley and Robins (red.) – British Cultural Studies, Oxford, OUP 2004.

Oakland, J. - British Civilization, Routledge 1995

O’Driscoll – Britain, OUP 1995.

Borman Tracy, Crown & Sceptre: A New History of the British Monarchy from William the Conqueror to Elizabeth II, Atlantic Monthly Press 2022

Oxford Guide to British and American Culture, OUP 1999

Paxman, J. – The English: A Portrait of a People, rozdział 1, Penguin, 1999 Room, A. An A to Z of British Life, OUP 1995

Storry and Childs (red.) – British Cultural Identities, Routledge, 1998.

Efekty uczenia się:

KA6_WG11

KA6_WG9

KA6_WG10

KA6_UW4

KA6_UK4

KA6_UK5

KA6_KO5

KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się testem pisemnym. Warunkiem przystąpienia do testu jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Peter Foulds, Dorota Guzowska
Prowadzący grup: Dorota Guzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Peter Foulds, Dorota Guzowska
Prowadzący grup: Peter Foulds, Dorota Guzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)