Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do teorii uczenia się i nauczania języków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-1TUN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do teorii uczenia się i nauczania języków
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami i procesy związanymi z uczeniem się i nauczaniem języków oraz teoria wyjaśniającymi zależności między nimi.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: Podstawowy; Moduł 9, Blok językoznawstwa stosowanego

DZIEDZINA: Nauki humanistyczne

DYSCYPLINA: Językoznawstwo stosowane

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok I/ semestr I

KOD PRZEDMIOTU: 340-AS1-1TUN

WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: 15h - wykład

METODY DYDAKTYCZNE:

Wykład

Praca z całą grupą

Zajęcia będą odbywać się w trybie synchronicznym ('na żywo') na platformie Blackboard Collaborate.

Punkty ECTS: 1

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

udział w wykładach: 15h

przygotowanie do wykładów: 4h

przygotowanie do testu końcowego: 10h

udział w konsultacjach: 1h

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE:

-wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: 16h (ECTS: o,64))

- o charakterze praktycznym: 15h (ECTS: 0,6)

Literatura:

Gass, S. M., Selinker, L. 2008. Second Language Acquisition. An Introductory Course. Routledge: New York.

Hurd, S., Lewis, T. (red.). 2008. Language Learning Strategies

in Independent Settings. Bristol: Multilingual Matters.

Leaver, B. L., Ehrman, M., Shekthman, B. 2005. Achieving Success In Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

Richards, J.C. 2015. Key Issues in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Thornbury, S. 2017. The New A-Z of ELT. A Dictionary of Terms and Concepts. London: Macmillan Education.

White, L. 2003. Second Language Acquisition and Universal Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

P6S_WG student zna zjawiska i procesy związane z uczeniem się i nauczaniem języków oraz teorie wyjaśniające zależności między nimi KA6_WG2

P6S_WG student zna terminologię ogólną oraz podstawowy aparat metodologii badań z zakresu teorii uczenia się i nauczania języków KA6_WG5

P6S_WK student zna problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją i ich powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji KA6_WK1

P6S_UW student umie formułować i rozwiązywać złożone problemy, dobierając odpowiednie metody i narzędzia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o uczeniu się i nauczaniu języków KA6_UW2

P6S_UW student umie właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w obszarze językoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji KA6_UW7

P6S_UK student umie komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu wiedzy o uczeniu się i nauczaniu języków

z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych KA6_UK2

P6S_KK student jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się testem, którego próg zaliczenia to 50%.

Przed testem studenci będą mieli możliwość rozwiązywania zadań na platformie Edmodo. Będą to ćwiczenia nieobowiązkowe, ale ich wykonanie (co najmniej 75% wszystkich zadań) wpłynie na podwyższenie oceny końcowej. Moduły na platformie będą otwarte przez określony czas - trzeba będzie robić je systematycznie. Nie będzie możliwości zrobienia wszystkich modułów 'na raz' np. dzień przed egzaminem.

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, ale aktywność w czasie zajęć będzie mieć pozytywny wpływ na ocenę końcową.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.