Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia dydaktyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-DS3-4ZD8
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia dydaktyczne
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac/niestac studia III stopnia -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przygotowanie doktoranta do samodzielnego prowadzenia zajęć ze studentami z podstawowych przedmiotów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie doktoranta do prowadzenia dydaktyki akademickiej, usprawnienie umiejętności pracy ze źródłami oraz analitycznej interpretacji różnego rodzaju tekstów.

Pełny opis:

Zajęcia ukierunkowane są na praktykę dydaktyczną doktoranta. Omawiane są nowoczesne metodologie prowadzenia zajęć akademickich. Pogłębiana jest wiedza z zakresu analizy i interpretacji różnorodnych tekstów naukowych, publicystycznych, literackich.

Doktorant przygotowuje wykłady dla studentów z dziedziny teorii literatury, metodologii badań literackich, historii literatury, prowadzi ćwiczenie i kolokwia, konwersatoria z poszczególnych przedmiotów. Wszystkie prowadzone przez doktoranta zajęcia dydaktyczne są omawiane, wskazywane są sposoby doskonalenia sprawności dydaktycznych. uruchamiane są dyskursy na temat stanu współczesnego literaturoznawstwa.

Literatura:

E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska i in., Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, Katowice 2016.

M. Kostera, A. Rosiak, Nauczyciel akademicki, Gdańsk 2008.

Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1983.

Teorie literatury XX wieku, pod red. A. Burzyńskiej i P. Markowskiego, Kraków 2007.

A. Wierzbicka. Polonistyczna dydaktyka ery cyfrowej - wielka (nie)obecna w polskich szkołach i uczelniach? // "Acta Litteraria Lodziensis. Folia Litteraria Polonica", t. 56, nr 1, 2020.

Efekty uczenia się:

Praca indywidualna i praca w zespole (KA6_UO1)

Aparat pojęciowy z zakresu filozofii (KA6_WG12)

Specjalistyczna terminologia z zakresu literaturoznawstwa (KA6_UK3)

Metody i kryteria oceniania:

Kompetencje metodyczne doktoranta.

Zaliczenie prowadzonych przez doktoranta zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia indywidualne, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)