Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF1 - kurs intensywny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FA1-1PNFK Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF1 - kurs intensywny
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu systemu morfo-syntaktycznego języka francuskiego w celu osiągnięcia poziomu językowego A2.

Zdobywanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz pisania. Rozwijanie struktur leksykalnych, wzbogacanie słownictwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (MK_1)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: I

Wymagania wstępne:semestr zimowy -brak wymagań,

semestr letni: zaliczone przedmioty PNJF - kurs intensywny oraz PNJF - laboratorium.

Liczba godzin dydaktycznych: 390 godz.

1 semestr – 210 godz. (ćwiczenia, laboratorium)

2 semestr – 180 godz. (ćwiczenia, laboratorium)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach (ćwiczeniach, laboratoriach) – 390 godz.

- przygotowanie do zajęć (ćwiczeń, laboratoriów), uczenie się, odrabianie prac domowych, opracowywanie referatów, pisanie prac – 345 godz.

- udział w konsultacjach – 35 godz.

- przygotowanie do kolokwiów i egzaminu – 30 godz.

Razem: 800

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 425 godz. 17 ECTS

-o charakterze praktycznym : 800 godz. , 31 ECTS

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, praktyczne, gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywne.

Literatura:

Alter Ego1+, podręcznik i ćwiczenia, wyd.Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

Efekty uczenia się:

Wiedza

KA6_WG1

KA6_WG4

KA6_WG9

KA6_WK1

Umiejętności

KA6_UW4

KA6_UW6

KA6_UW7

KA6_UK4

KA6-UK5

KA6_UO1

KA6_UU1

Społeczne

KA6_KK1

KA6_KK2

KA6_K04

KA6_K05

Metody i kryteria oceniania:

student przystępuje do wszystkich kolokwiów i otrzymuje wynik nie niższy niż 55%, nie przekracza 4 nieobecności na miesiąc, z czego 2 nieobecności zalicza na konsultacjach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bartnicka-Link, Magdalena Olszewska
Prowadzący grup: Agnieszka Bartnicka-Link, Magdalena Olszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

2 semestr – 180 godz. (ćwiczenia, laboratorium)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach (ćwiczeniach, laboratoriach) – 390 godz.

- przygotowanie do zajęć (ćwiczeń, laboratoriów), uczenie się, odrabianie prac domowych, opracowywanie referatów, pisanie prac – 345 godz.

- udział w konsultacjach – 35 godz.

- przygotowanie do kolokwiów i egzaminu – 30 godz.

Razem: 800

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 425 godz. 17 ECTS

-o charakterze praktycznym : 800 godz. , 31 ECTS

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, praktyczne, gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywne.

Literatura:

Alter Ego1+, podręcznik i ćwiczenia, wyd.Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bartnicka-Link, Magdalena Olszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

2 semestr – 180 godz. (ćwiczenia, laboratorium)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach (ćwiczeniach, laboratoriach) – 390 godz.

- przygotowanie do zajęć (ćwiczeń, laboratoriów), uczenie się, odrabianie prac domowych, opracowywanie referatów, pisanie prac – 345 godz.

- udział w konsultacjach – 35 godz.

- przygotowanie do kolokwiów i egzaminu – 30 godz.

Razem: 800

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 425 godz. 17 ECTS

-o charakterze praktycznym : 800 godz. , 31 ECTS

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, praktyczne, gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywne.

Literatura:

Alter Ego1+, podręcznik i ćwiczenia, wyd.Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.