Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF2- słownictwo i tłumaczenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FA1-2PNFST Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF2- słownictwo i tłumaczenie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka francuskiego na poziomie A2.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie słownictwa dotyczącego wybranych dziedzin życia i aktywności życiowych;

Poznanie wyrażeń idiomatycznych związanych z omawianym słownictwem;

Głośne czytanie;

Czytanie i tłumaczenie tekstów z prasy lub innych źródeł związanych z nowo poznanym słownictwem;

Tłumaczenie tekstów z zastosowaniem słownictwa oraz wyrażeń.

Pełny opis:

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Język przedmiotu

Język francuski

Rodzaj przedmiotu

Status przedmiotu – obowiązkowy, MK_1: Praktyczna nauka języka francuskiego

Rok studiów /semestr

II rok, 3 i 4 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość praktycznej nauki języka francuskiego na poziomie A2.

Zaliczony przedmiot PNJF 1 (zdany egzamin).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz. (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne: podająca, problemowa, gramatyczno tłumaczeniowa, kognitywna.

Literatura:

Claire Leroy-Miquel, Anne Goliot-Lété, Vocabulaire progressif du français, CLE International, 2001 - niveau intermédiaire et avancé

Jacky Girardet, Jean-Marie Cridlig, Vocabulaire, Entraînez-vous, CLE International, 1994 - niveau intermédiaire et avancé.

podręcznik Alter ego 2+ oraz Alter ego 3+

Efekty uczenia się:

K_U13

K_K07

K_U08

K_W13

K_W10

K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę oraz dopuszczenie do egzaminu z PNJF2 na podstawie:

-testów (student musi uzyskać min. 55 procent z każdego testu oraz ma prawo do jednokrotnego poprawiania oceny końcowej)

-obecności i aktywności na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności + 1 usprawiedliwiona, którą należy obowiązkowo zaliczyć na

konsultacjach w ustalony z prowadzącym sposób; przekroczenie tego limitu kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu i niedopuszczenia do

egzaminu PNJF 2)

-wejściówek.

Ocena końcowa z przedmiotu wynika ze średniej uzyskanej z testów i wejściówek z uwzględnieniem obecności.

Nieodrobienie nadprogramowej nieobecności w terminie 2 tygodni spowoduje obniżenie oceny o 1/2 stopnia.

SKALA OCEN:

DST od 55%

DST+ od 63%

DB od 71%

DB+od 79%

BDB od 87%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sara Moroz
Prowadzący grup: Agnieszka Bartnicka-Link, Sara Moroz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.