Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy nowożytny-niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-2LENN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy nowożytny-niemiecki
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. lektoraty
Filologia francuska od podstaw 2 rok sem. letni 1 stopień
Filologia francuska od postaw 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Drugi język obcy nowożytny-niemiecki 340-FP1-2LENN

Założenia (lista przedmiotów):

Drugi język obcy nowożytny-niemiecki 340-FP1-2LENN

Założenia (opisowo):

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1. Drugi język obcy nowożytny

- kształcenie wszystkich sprawności językowych:

a) ćwiczenie wymowy i intonacji;

b) ćwiczenie mówienia, rozumienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego

i w kontekstach akademickich (zawodowych);

- kształcenie kompetencji interkulturowej

- systematyzowanie wiedzy

- motywowanie do samodzielnej pracy

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kształcenie wszystkich sprawności językowych w drugim języku obcym niezbędnych do mówienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego i w kontekstach akademickich (zawodowych) na poziomie A2;

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: niemiecki

Status przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów /semestr: II rok/ III i IV semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 godzin (ćwiczenia)

Przygotowanie do zajęć: 34 godziny

Udział w konsultacjach: 5 godzin

Przygotowanie do zaliczenia: 30 godzin

Razem: 125 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami - liczba godzin / punkty ECTS - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65 / 2,6

o charakterze praktycznym: 125 / 5.0

Literatura:

Podręcznik i ćwiczenia "Menschen, Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch" A2.1, A2.2 ,Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht, Hueber Verlag, 2016

portal: Deutsche Welle

kanały językowe na YT

Efekty uczenia się:

KA6_ WG1, KA6_ WG4, KA6_ WG9, KA6_ WK1, KA6_WK2, KA6_WK3,

KA6_UW4, KA6_UW6, KA6_UW7,

KA6_UK4, KA6_UK6, KA6_UO1,

KA6_UU1

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO4,

KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Metody: Ocena prac wykonywanych na zajęciach i poza zajęciami, kolokwium, test pisemny, obserwacja nauczyciela, praca pisemna, projekty.

Kryteria: Systematyczna praca; Aktywne uczestnictwo w zajęciach; Formułowanie komunikatywnych wypowiedzi ustnych i pisemnych; Poprawność gramatyczna;

W pracach pisemnych na ocenę pozytywną należy zdobyć minimum 51% punktów.

Skala punktacji od 51% do 100% rozkłada się na oceny: dost, dost+, db, db+ i bdb.

Ocena na zaliczenie może być średnią ocen cząstkowych lub oceną z końcowego sprawdzianu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.