Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3SLI2 Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie cz.2
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy licencjackiej, w której prawidłowo zanalizują odpowiednio dobrane źródła i literaturę naukową związaną w wybranym zagadnieniem.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy licencjackiej, w której prawidłowo zanalizują odpowiednio dobrane źródła i literaturę naukową związaną w wybranym zagadnieniem. W ramach zajęć prowadzący seminarium wspólnie ze studentami dobierze tematykę prac licencjackich, będzie konsultował właściwy dobór źródeł, oceniał merytorycznie przedstawiane etapami poszczególne rozdziały prac. W ramach dyskusji wskazywane będą mocne i słabe strony prezentowanych treści.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy licencjackiej, w której prawidłowo zanalizują odpowiednio dobrane źródła i literaturę naukową związaną w wybranym zagadnieniem. W ramach zajęć prowadzący seminarium wspólnie ze studentami dobierze tematykę prac licencjackich, będzie konsultował właściwy dobór źródeł, oceniał merytorycznie przedstawiane etapami poszczególne rozdziały prac. W ramach dyskusji wskazywane będą mocne i słabe strony prezentowanych treści.

Literatura:

lista realizowanych zagadnień – zależna jest od wyboru tematu pracy licencjackiej przez uczestniczących w zajęciach studentów

Efekty uczenia się:

KP6_WG4 - student wykazuje znajomość historii porównawczej

KP6_WG6 - student zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji

KP6_WK6 - student rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach

KP6_UW1 -samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW2 - student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

KP6_UW3 - student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UK1 -potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UK3 - potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych

KP6_UK6 - potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_KK1 -ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych

Metody i kryteria oceniania:

- prezentacja na seminarium kolejnych rozdziałów pracy

- opracowanie ostatecznej wersji wstępu do pracy z wyszczególnieniem celu pracy, motywów jej napisania, charakterystyki literatury przedmiotu, sprecyzowaniem hipotezy badawczej, charakterystyki źródeł, opisem zawartości poszczególnych rozdziałów

- przedstawienie treści zakończenia pracy

- oddanie zakończonej pracy pod ocenę promotora

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Guzowski, Oleg Łatyszonek, Karol Łopatecki, Robert Suski, Wojciech Walczak
Prowadzący grup: Piotr Guzowski, Oleg Łatyszonek, Karol Łopatecki, Robert Suski, Wojciech Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej z zakresu zagadnień zaliczanych do obszaru problemowego (historii). Uczestnicy seminarium, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego, formułują temat pracy, dobierają i wyszukują literaturę i źródła, opracowują strukturę pracy, a następnie przygotowują i prezentują jej kolejne rozdziały. Studenci uczą się umiejętności analizy tekstów stanowiących podstawę pracy, zgodnego z prawem ich wykorzystywania, a także krytycznej dyskusji.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej z zakresu zagadnień zaliczanych do obszaru problemowego (historii). Uczestnicy seminarium, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego, formułują temat pracy, dobierają i wyszukują literaturę i źródła, opracowują strukturę pracy, a następnie przygotowują i prezentują jej kolejne rozdziały. Studenci uczą się umiejętności analizy tekstów stanowiących podstawę pracy, zgodnego z prawem ich wykorzystywania, a także krytycznej dyskusji.

Literatura:

lista realizowanych zagadnień – zależna jest od wyboru tematu pracy licencjackiej przez uczestniczących w zajęciach studentów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Guzowski, Robert Suski, Tomasz Wesołowski, Grzegorz Zackiewicz
Prowadzący grup: Piotr Guzowski, Robert Suski, Tomasz Wesołowski, Grzegorz Zackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej z zakresu zagadnień zaliczanych do obszaru problemowego (historii). Uczestnicy seminarium, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego, formułują temat pracy, dobierają i wyszukują literaturę i źródła, opracowują strukturę pracy, a następnie przygotowują i prezentują jej kolejne rozdziały. Studenci uczą się umiejętności analizy tekstów stanowiących podstawę pracy, zgodnego z prawem ich wykorzystywania, a także krytycznej dyskusji.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej z zakresu zagadnień zaliczanych do obszaru problemowego (historii). Uczestnicy seminarium, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego, formułują temat pracy, dobierają i wyszukują literaturę i źródła, opracowują strukturę pracy, a następnie przygotowują i prezentują jej kolejne rozdziały. Studenci uczą się umiejętności analizy tekstów stanowiących podstawę pracy, zgodnego z prawem ich wykorzystywania, a także krytycznej dyskusji.

Literatura:

lista realizowanych zagadnień – zależna jest od wyboru tematu pracy licencjackiej przez uczestniczących w zajęciach studentów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.