Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gra mocarstw i konflikty międzypaństwowe na obszarze postradzieckim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-2GMK Kod Erasmus / ISCED: 14.602 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gra mocarstw i konflikty międzypaństwowe na obszarze postradzieckim
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Treść nauczani9a stanowi opis walki o wpływy na obszarze poradzieckim, w tym także na obszarze Federacji Rosyjskiej. Rywalizacja między mocarstwami trwa od 1994 r. na obszarze Kaukazu, Azji Centralnej, Ukrainy i Białorusi

Pełny opis:

Zachód wobec procesu rozpadu ZSRR

USA jako czynnik w procesie transformacji w FR

Rola FR w kreowaniu ruchów separatystycznych na obszarze postradzieckim

Zaangażowanie państw ościennych w konflikcie naddniestrzańskim

Czy wojna w Czeczenii była wewnętrzną sprawą FR

Konflikty na Kaukazie Południowym wywołane rywalizacją o dostęp do surowców energetycznych znad Morza Kaspijskiego.

Państwa spoza regionu kaukaskiego wobec wojny rosyjsko-gruzińskiej 2008 r.

Sojusznicy Armenii i Azerbejdżanu w wojnie o Gorski Karabach 2020 r.

Rywalizacja o kontrolę instalacji przesyłowych gazu z Turkmenistanu

Rola mocarstw w kreowaniu konfliktów wewnętrznych w państwach Azji Centralnej. Kolorowe rewolucje w Uzbekistanie i Kirgistanie

Konsekwencje sprzeczności interesów geopolitycznych USA, FR i Chin w Azji Centralnej

Rola GUAM na obszarze postradzieckim

Rola mocarstw podczas rewolucji pomarańczowej na Ukrainie

Konsekwencje amerykańsko-rosyjskiej rywalizacji o Ukrainę w latach 2013-2021

Zaangażowanie zewnętrzne w wydarzeniach na Białorusi w 2020 r.

Literatura:

T. Stępniewski, Geopolityka regionu Morza czarnego w pozimnowojennym świecie, Lublin 2011

Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego, red. A. Legucka i in., Warszawa 2011

Zyblikiewicz i in., Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, Kraków 2010

S. Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

D. Remnick, Zmartwychstanie. Walka o nową Rosję, Warszawa 1997

W. Marciniak, Rozgrabione imperium, Kraków 2001

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010, Białystok 2012

Między Wschodem i Zachodem. Kaukaz wczoraj i dziś, red. V. Zadunajski, Rzeszów 2018.

W. Baluk, Kazachstan. Polityka wewnętrzna i zagraniczna, 2009

M. Kuryłowicz, Polityka Uzbekistanu wobec Rosji, 2019.

K. Buchowski, Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013.

Z. Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998

M. Falkowski, Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej, Warszawa 2006

St. Zapaśnik, Walczący Islam w Azji Centralnej, Wrocław, 2007.

E. Kucharska, Rosja- Czeczenia. Historia konfliktu, Warszawa 2002

Eugeniusz Mironowicz, Rosyjsko-amerykańska rywalizacja o wpływy na Południowym Kaukazie, „Studia Polityczne”, 2018, t. 46, nr 1

Eugeniusz Mironowicz, Azja Centralna – rola regionu w geopolityce rosyjskiej, „Studia Politologiczne”, 2019, nr 53.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do wystawienia oceny będzie przygotowanie i aktywność studenta na zajęciach oraz pisemny sprawdzian wiedzy w formie odpowiedzi na 3 pytania/

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Mironowicz, Justyna Olędzka
Prowadzący grup: Eugeniusz Mironowicz, Justyna Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Po rozpadzie Związku Radzieckiego na jego obszarze pojawiły się suwerenne państwa, nieuregulowane problemy graniczne, konflikty etniczne i chaotyczne poszukiwania przez poszczególne kraje charakteru własnej podmiotowości na arenie międzynarodowej. Na obszarze postradzieckim znajdowały się ogromne zasoby bogactw naturalnych. Niektóre regiony pełniły ważna rolę w geopolitycznych planach mocarstw. Efektem zaangażowania mocarstw, oprócz uwarunkowań wewnętrznych, są rewolucje, przewroty państwowe, krwawe konflikty etniczne.

Pełny opis:

Zachód wobec procesu rozpadu ZSRR

USA jako czynnik w procesie transformacji w FR

Rola FR w kreowaniu ruchów separatystycznych na obszarze postradzieckim

Zaangażowanie państw ościennych w konflikcie naddniestrzańskim

Czy wojna w Czeczenii była wewnętrzną sprawą FR

Konflikty na kaukazie Południowym wywołane rywalizacją o dostęp do surowców energetycznych znad Morza Kaspijskiego.

Państwa spoza regionu kaukaskiego wobec wojny rosyjsko-gruzińskiej 2008 r.

Sojusznicy Armenii i Azerbejdżanu w wojnie o Gorski Karabach 2020 r.

Rywalizacja o kontrolę instalacji przesyłowych gazu z Turkmenistanu

Rola mocarstw w kreowaniu konfliktów wewnętrznych w państwach Azji Centralnej. Kolorowe rewolucje w Uzbekistanie i Kirgistanie

Konsekwencje sprzeczności interesów geopolitycznych USA, FR i Chin w Azji Centralnej

Rola GUAM na obszarze postradzieckim

Rola mocarstw podczas rewolucji pomarańczowej na Ukrainie

Konsekwencje amerykańsko-rosyjskiej rywalizacji o Ukrainę w latach 2013-2021

Zaangażowanie zewnętrzne w wydarzeniach na Białorusi w 2020 r.

Literatura:

. Zyblikiewicz i in., Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, Kraków 2010

S. Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

D. Remnick, Zmartwychstanie. Walka o nową Rosję, Warszawa 1997

W. Marciniak, Rozgrabione imperium, Kraków 2001

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010, Białystok 2012

Między Wschodem i Zachodem. Kaukaz wczoraj i dziś, red. V. Zadunajski, Rzeszów 2018.

W. Baluk, Kazachstan. Polityka wewnętrzna i zagraniczna, 2009

M. Kuryłowicz, Polityka Uzbekistanu wobec Rosji, 2019.

K. Buchowski, Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013.

Z. Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998

M. Falkowski, Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej, Warszawa 2006

St. Zapaśnik, Walczący Islam w Azji Centralnej, Wrocław, 2007.

E. Kucharska, Rosja- Czeczenia. Historia konfliktu, Warszawa 2002

Eugeniusz Mironowicz, Rosyjsko-amerykańska rywalizacja o wpływy na Południowym Kaukazie, „Studia Polityczne”, 2018, t. 46, nr 1

Eugeniusz Mironowicz, Azja Centralna – rola regionu w geopolityce rosyjskiej, „Studia Politologiczne”, 2019, nr 53.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olędzka
Prowadzący grup: Justyna Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Po rozpadzie Związku Radzieckiego na jego obszarze pojawiły się suwerenne państwa, nieuregulowane problemy graniczne, konflikty etniczne i chaotyczne poszukiwania przez poszczególne kraje charakteru własnej podmiotowości na arenie międzynarodowej. Na obszarze postradzieckim znajdowały się ogromne zasoby bogactw naturalnych. Niektóre regiony pełniły ważna rolę w geopolitycznych planach mocarstw. Efektem zaangażowania mocarstw, oprócz uwarunkowań wewnętrznych, są rewolucje, przewroty państwowe, krwawe konflikty etniczne.

Pełny opis:

Zachód wobec procesu rozpadu ZSRR

USA jako czynnik w procesie transformacji w FR

Rola FR w kreowaniu ruchów separatystycznych na obszarze postradzieckim

Zaangażowanie państw ościennych w konflikcie naddniestrzańskim

Czy wojna w Czeczenii była wewnętrzną sprawą FR

Konflikty na kaukazie Południowym wywołane rywalizacją o dostęp do surowców energetycznych znad Morza Kaspijskiego.

Państwa spoza regionu kaukaskiego wobec wojny rosyjsko-gruzińskiej 2008 r.

Sojusznicy Armenii i Azerbejdżanu w wojnie o Gorski Karabach 2020 r.

Rywalizacja o kontrolę instalacji przesyłowych gazu z Turkmenistanu

Rola mocarstw w kreowaniu konfliktów wewnętrznych w państwach Azji Centralnej. Kolorowe rewolucje w Uzbekistanie i Kirgistanie

Konsekwencje sprzeczności interesów geopolitycznych USA, FR i Chin w Azji Centralnej

Rola GUAM na obszarze postradzieckim

Rola mocarstw podczas rewolucji pomarańczowej na Ukrainie

Konsekwencje amerykańsko-rosyjskiej rywalizacji o Ukrainę w latach 2013-2021

Zaangażowanie zewnętrzne w wydarzeniach na Białorusi w 2020 r.

Literatura:

. Zyblikiewicz i in., Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, Kraków 2010

S. Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

D. Remnick, Zmartwychstanie. Walka o nową Rosję, Warszawa 1997

W. Marciniak, Rozgrabione imperium, Kraków 2001

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010, Białystok 2012

Między Wschodem i Zachodem. Kaukaz wczoraj i dziś, red. V. Zadunajski, Rzeszów 2018.

W. Baluk, Kazachstan. Polityka wewnętrzna i zagraniczna, 2009

M. Kuryłowicz, Polityka Uzbekistanu wobec Rosji, 2019.

K. Buchowski, Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013.

Z. Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998

M. Falkowski, Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej, Warszawa 2006

St. Zapaśnik, Walczący Islam w Azji Centralnej, Wrocław, 2007.

E. Kucharska, Rosja- Czeczenia. Historia konfliktu, Warszawa 2002

Eugeniusz Mironowicz, Rosyjsko-amerykańska rywalizacja o wpływy na Południowym Kaukazie, „Studia Polityczne”, 2018, t. 46, nr 1

Eugeniusz Mironowicz, Azja Centralna – rola regionu w geopolityce rosyjskiej, „Studia Politologiczne”, 2019, nr 53.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Po rozpadzie Związku Radzieckiego na jego obszarze pojawiły się suwerenne państwa, nieuregulowane problemy graniczne, konflikty etniczne i chaotyczne poszukiwania przez poszczególne kraje charakteru własnej podmiotowości na arenie międzynarodowej. Na obszarze postradzieckim znajdowały się ogromne zasoby bogactw naturalnych. Niektóre regiony pełniły ważna rolę w geopolitycznych planach mocarstw. Efektem zaangażowania mocarstw, oprócz uwarunkowań wewnętrznych, są rewolucje, przewroty państwowe, krwawe konflikty etniczne.

Pełny opis:

Zachód wobec procesu rozpadu ZSRR

USA jako czynnik w procesie transformacji w FR

Rola FR w kreowaniu ruchów separatystycznych na obszarze postradzieckim

Zaangażowanie państw ościennych w konflikcie naddniestrzańskim

Czy wojna w Czeczenii była wewnętrzną sprawą FR

Konflikty na kaukazie Południowym wywołane rywalizacją o dostęp do surowców energetycznych znad Morza Kaspijskiego.

Państwa spoza regionu kaukaskiego wobec wojny rosyjsko-gruzińskiej 2008 r.

Sojusznicy Armenii i Azerbejdżanu w wojnie o Gorski Karabach 2020 r.

Rywalizacja o kontrolę instalacji przesyłowych gazu z Turkmenistanu

Rola mocarstw w kreowaniu konfliktów wewnętrznych w państwach Azji Centralnej. Kolorowe rewolucje w Uzbekistanie i Kirgistanie

Konsekwencje sprzeczności interesów geopolitycznych USA, FR i Chin w Azji Centralnej

Rola GUAM na obszarze postradzieckim

Rola mocarstw podczas rewolucji pomarańczowej na Ukrainie

Konsekwencje amerykańsko-rosyjskiej rywalizacji o Ukrainę w latach 2013-2021

Zaangażowanie zewnętrzne w wydarzeniach na Białorusi w 2020 r.

Literatura:

. Zyblikiewicz i in., Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, Kraków 2010

S. Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

D. Remnick, Zmartwychstanie. Walka o nową Rosję, Warszawa 1997

W. Marciniak, Rozgrabione imperium, Kraków 2001

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010, Białystok 2012

Między Wschodem i Zachodem. Kaukaz wczoraj i dziś, red. V. Zadunajski, Rzeszów 2018.

W. Baluk, Kazachstan. Polityka wewnętrzna i zagraniczna, 2009

M. Kuryłowicz, Polityka Uzbekistanu wobec Rosji, 2019.

K. Buchowski, Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013.

Z. Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998

M. Falkowski, Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej, Warszawa 2006

St. Zapaśnik, Walczący Islam w Azji Centralnej, Wrocław, 2007.

E. Kucharska, Rosja- Czeczenia. Historia konfliktu, Warszawa 2002

Eugeniusz Mironowicz, Rosyjsko-amerykańska rywalizacja o wpływy na Południowym Kaukazie, „Studia Polityczne”, 2018, t. 46, nr 1

Eugeniusz Mironowicz, Azja Centralna – rola regionu w geopolityce rosyjskiej, „Studia Politologiczne”, 2019, nr 53.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.