Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie ekonomiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-FS1-3PE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie ekonomiczne
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: 3 rok 1 stopnia sem. zimowy Matematyka spec. matematyka finansowa
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do podejmowania prób prognozowania zjawisk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki i pojawiających się trudności. Poszczególne zagadnienia przedstawiane będą zarówno od strony teoretycznej, jak również realizowane w formie praktycznych ćwiczeń.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 3, semestr: 5

Prerekwizyty: Analiza matematyczna I, Analiza matematyczna II

wykład 15 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad projektem, praca nad literaturą, praca nad wystąpieniem, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15x1h = 15h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

przygotowanie projektu 15h = 15h

praca z literaturą i przygotowanie wystąpienia 15h = 15h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 50 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30 godzin, 1 ECTS

Literatura:

Dittmann P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2016.

Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Cieślak Maria (red.), PWN, Warszawa 2011.

Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe metody wykorzystywane w prognozowaniu zjawisk i wielkości ekonomicznych.

Student umie dobrać odpowiednie metody do prognozowania konkretnych wielkości ekonomicznych, przygotować prognozę oraz określić jej jakość.

Student potrafi pracować w grupie nad przygotowaniem projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Majewska
Prowadzący grup: Elżbieta Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.