Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Probability Theory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS2-1PRBa
Kod Erasmus / ISCED: 11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Probability Theory
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: Erasmus+ sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Mathematical Analysis III


Combinatorics

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Field of science: natural science; discipline: mathematics

We will discuss the mathematical formulation of basic probability theory, including random variables and the laws of large numbers. The limitations of the theory will motivate us to study measure-theoretic probability theory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Course profile: academic

Form of study: stationary

Course type: obligatory

Field of science: natural science; Academic discipline: Mathematics

Year: 2, semester: 3

Prerequisities: Mathematical Analysis III; Combinatorics

lecture 30 h. exercise class 30 h.

Verification methods: lectures, exercises, consultations, studying literature, home works, discussions in groups.

ECTS credits: 6

Balance of student workload:

attending lectures15x2h = 30h

attending exercise classes 7x4h + 2h(preliminary teaching) = 30h

preparation for classes 7x3h = 21h

completing notes after exercises and lectures 7x2h = 14h

consultations 5x2h = 10h

the final examination: preparation.and take 15h + 4h = 19h

Quantitative description

Direct interaction with the teacher: 75 h., 3 ECTS

Practical exercises: 75 h., 3 ECTS

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Has general knowledge of classical probabilistic problems, including the laws of large numbers and limit theorems for discrete random variables.KA6_WG03, KA6_WG07

Knows the concept and basic properties of probability.KA6_WG03, KA6_WG04, KA6_WG07, KA6_UW19

Knows basic probability calculation schemes, including Bernoulli's scheme.KA6_WG03, KA6_WG04, KA6_WG07, KA6_UO01

Is able to give examples of discrete and continuous probability distributions and discuss selected random experiments and the mathematical models in which these distributions occur.KA6_WG03, KA6_WG04, KA6_WG07, KA6_WG02, KA6_UW20, KA6_UO01, KA6_KO01

Is able to determine the basic parameters of the distribution of a random variable with a discrete and continuous distribution. KA6_WG03, KA6_WG04, KA6_WG07, KA6_WG02, KA6_UW21, KA6_UO01, KA6_KO01

Is able to build a probabilistic model for a given random event and indicate the method of calculating the probability. KA6_WG03, KA6_WG04, KA6_WG07, KA6_WG02, KA6_UW19, KA6_UO01, KA6_KO01

Is able to use the basic schemes of probability calculus, including the total probability formula and Bayes' formula.KA6_WG03, KA6_WG04,KA6_WG02, KA6_UO01, KA6_KO01

Is able to describe discrete random phenomena in the world around him, with the appropriate use of language and probabilistic concepts. KA6_WG02, KA6_UW19, KA6_UO01, KA6_KO01

Knows the limitations of one's own knowledge and understands the need for further education in the field of probability theory. KA6_KK01, KA6_KO01

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Examinations

Graded exercises

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki, Andrew McKee, Aneta Sliżewska
Prowadzący grup: Andrew McKee
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura: (tylko po angielsku)

R Meester, A natural introduction to probability theory. Birkhäuser, 2008. Available online at https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-0348-7786-2 (on campus).

A N Shiryaev, Probability (second edition). Graduate Texts in Mathematics, volume 95. Springer, 1996. Available online at https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-2539-1 (on campus).

T Cacoullos, Exercises in probability. Problem Books in Mathematics. Springer-Verlag, 1989. Available online at https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-4526-1 (on campus).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)