Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy śpiewu zespołowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1HEZ Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy śpiewu zespołowego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Głównym celem zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności dot. praktycznych działań muzycznych w przedszkolu oraz na pierwszym etapie szkolnym - edukacji wczesnoszkolnej. Jednocześnie przedmiot ma na celu rozśpiewanie studentów i zapoznanie z repertuarem piosenek dziecięcych.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom kształcenia: Studia jednolite magisterskie

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1HEZ

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Ogólnouczelniany

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne i społeczne

Rok studiów /semestr: I rok, semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 h - ćwiczenia

Punkty ECTS: 1 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach – 15 godzin

- przygotowanie do zajęć – 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 15 h, 0,5 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 10 h, 0,5 pkt. ECTS

Literatura:

J. Gałęska-Tritt – „Kształcenie głosu dziecka w śpiewie zespołowym”

J. Gałęska-Tritt – „Śpiewam solo i w zespole”

A.Szaliński – Muzykowanie zespołowe

H.Sobierajska – Uczymy się śpiewać

Łukaszewski I., Zbiorowa emisja głosu

Sipowicz J., Ja i mój głos

Tarasewicz B., Mówię i śpiewam świadomie

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

KA7_UO1 Rozwija kompetencje kluczowe dzieci/uczniów, a szczególnie kreatywność innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów

KA7_UO5 Skutecznie animuje i monitoruje realizację zespołowych działań edukacyjnych dzieci/uczniów, wykorzystując między innymi różne formy zabawy

KA7_UU1 Jest świadomy swojej roli w oddziaływaniu na zachowania i postawy dzieci/uczniów, w tAym wobec kultury i sztuki; utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej

KA7_UU6 Projektuje i realizuje działania, mające na celu edukację aksjologiczną i wychowanie ku wartościom, wprowadza dzieci/uczniów w świat wartości

KA7_KO1 Projektuje i wdraża działania innowacyjne

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, a także musi wykonać na ocenę wybrane utwory muzyczne.

Może mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. Pozostałe muszą być usprawiedliwione lub odrobione z inną grupą.

51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Pękacka
Prowadzący grup: Dorota Pękacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.