Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening umiejętności komunikowania się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1IAG Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening umiejętności komunikowania się
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Bez wstępnego przygotowania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie psychologicznych mechanizmów komunikacji interpersonalnej i wykorzystanie tej wiedzy w kształtowaniu efektywnych sposobów rozumienia innych oraz wyrażania siebie.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Rok 1, semestr I

Bez wstępnego przygotowania

30 godz. ćwiczeń

Ćwiczenia prowadzone metodami aktywizującymi

Punkty ECTS: 2,0

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 30 godz. - 1,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 30 godz. - 1,00 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Berne E. (2012). W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Littauer F. (1994). Osobowość plus. Jak zrozumieć innych, przez zrozumienie siebie? Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Logos”.

McKay M., Davis M., Fanning P. (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.

Sujak E.(2006). ABC psychologii komunikacji. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Thomson P. (1998). Sposoby komunikacji interpersonalnej. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Townend A. (1996). Jak doskonalić asertywność. Praktyczny podręcznik asertywności dla menedżerów. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura uzupełniająca:

Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F. (2007). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Domachowski W. (1993). Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej. Toruń:Wydawnictwo „Edytor”.

Griffin E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk:GWP.

Grzesiuk L. (1994). Studia nad komunikacją interpersonalną. Warszawa: PTP.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. (2008). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: WN PWN.

Pease A. (1992). Język ciała. Kraków: Wydawnictwo Gemini.

Stewart J. (red.) (2003). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: WN PWN.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: student a wiedzę odnoszącą się do różnych rodzajów więzi społecznych, prawidłowości nimi rządzących oraz dotyczącą edukacji międzykulturowej, jej specyfiki i sposobów realizacji (KA7_WK5). Ma wiedzę dotyczącą komunikowania się społecznego i interpersonalnego, ich

prawidłowości i zakłóceń ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy w

przedszkolu i szkole (KA7_WK8).

W zakresie umiejętności: porozumiewa się z osobami z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązuje konflikty oraz tworzy dobrą atmosferę do komunikacji w grupie przedszkolnej/klasie szkolnej i poza nią (KA7_UK4). Posługuje się normami społecznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla godności każdego człowieka (KA7_UO3). Pracuje efektywnie w zespole, pełniąc różne role; posiada umiejętność współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami i rodzicami

dzieci/uczniów oraz innymi członkami społeczności przedszkolnej/szkolnej oraz lokalnej (KA7_UO6).

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test wyboru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz, Beata Mirucka, Irena Parfieniuk
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz, Beata Mirucka, Irena Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie psychologicznych mechanizmów komunikacji interpersonalnej i wykorzystanie tej wiedzy w kształtowaniu efektywnych sposobów rozumienia innych oraz wyrażania siebie.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Rok 1, semestr I

Bez wstępnego przygotowania

30 godz. ćwiczeń

Ćwiczenia prowadzone metodami aktywizującymi

Punkty ECTS: 2,0

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 30 godz. - 1,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 30 godz. - 1,00 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Berne E. (2012). W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Littauer F. (1994). Osobowość plus. Jak zrozumieć innych, przez zrozumienie siebie? Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Logos”.

McKay M., Davis M., Fanning P. (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.

Sujak E.(2006). ABC psychologii komunikacji. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Thomson P. (1998). Sposoby komunikacji interpersonalnej. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Townend A. (1996). Jak doskonalić asertywność. Praktyczny podręcznik asertywności dla menedżerów. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura uzupełniająca:

Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F. (2007). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Domachowski W. (1993). Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej. Toruń:Wydawnictwo „Edytor”.

Griffin E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk:GWP.

Grzesiuk L. (1994). Studia nad komunikacją interpersonalną. Warszawa: PTP.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. (2008). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: WN PWN.

Pease A. (1992). Język ciała. Kraków: Wydawnictwo Gemini.

Stewart J. (red.) (2003). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: WN PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.