Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wychowania fizycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2IBF Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Podstawy wychowania fizycznego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu podstaw pedagogiki, wychowania fizycznego, psychologii rozwojowej

Skrócony opis:

Problematyka przedmiotu obejmuje podstawy wiedzy z zakresu wychowania fizycznego. Studentki i Studenci są zapoznawani z podstawową terminologią z zakresu aktywności i sprawności fizycznej, procesem uczenia się i nauczania czynności ruchowych, zaburzeniami postawy ciała i prawidłowymi wzorcami ruchu oraz wybranymi współczesnymi koncepcjami i modelami wychowania fizycznego w Polsce i na świecie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: jednolite magisterskie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_6 (Moduł obowiazkowy)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: II rok, sem. I

Wymagania wstępne (tzw. system zajęć i egzaminów):

Podstawy pedagogiki, wychowanie fizyczne, psychologia rozwojowa

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

1.Znajomość podstawowej terminologii używanej w naukach społecznych.

2.Znajomość podstaw pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka.

3.Umiejętność określania podstawowych zachowań i potrzeb dziecka – ich istoty, struktury, uwarunkowań i skutków.

4.Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 30 godz.; ćwiczenia - 30 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, konsultacje,

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 30 godz.

- udział w ćwiczeniach: 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 50 godz.

- przygotowanie pracy zaliczeniowej: 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

- udział w konsultacjach: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65 godz.

- o charakterze praktycznym: 110 godz.

Literatura:

Borkowska M , Gelleta-Mac I, Wady postawy i stóp u dzieci, PZWL, 2014

Kołodziej J, Systematyka ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego w ilustracjach, Fosze Wydawnictwo Oświatowe, 2006

Kołodziej J Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym, Fosze Wydawnictwo Oświatowe, 2006

Madejski E , Węglarz J Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego, Impuls, 2018

Pajalunga L , Lang A Joga dla najmłodszych Baw się i rośnij zdrowo i szczęśliwie! , Arkady, 2018

Warchoł K Podstawy Metodyki Współczesnego Wychowania Fizycznego,

Fosze Wydawnictwo Oświatowe, 2015

Warchoł K Planowanie zajęć Wychowania Fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej, Fosze Wydawnictwo Oświatowe, 2015

Efekty uczenia się:

KA7_WG13 absolwent zna i rozumie wiedzę przedmiotową umożliwiającą jej aplikację w projektowaniu działań w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

KA7_UW6 absolwent potrafi funkcjonalnie posługiwać się pojęciami z zakresu wybranego obszaru wiedzy

KA7_UO6 absolwent potrafi udzielać pierwszej pomocy

KA7_KK4 absolwent jest gotów do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi

Metody i kryteria oceniania:

Metody problemowe i inne, aktywizujące studentów w procesie kształcenia

Formy zaliczenia przedmiotu: wykład – egzamin, ćwiczenia – zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie cząstkowe ćwiczeń:

- ocena zadań przedmiotowych (wykonywanych indywidualnie lub zespołowo);

- ocena pracy zaliczeniowej

Ocena dostateczna z ćwiczeń - min 55% punktów możliwych do zdobycia na ćwiczeniach;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nadachewicz
Prowadzący grup: Jarosław Nadachewicz, Katarzyna Nadachewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

Borkowska M , Gelleta-Mac I, Wady postawy i stóp u dzieci, PZWL, 2014

Kołodziej J, Systematyka ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego w ilustracjach, Fosze Wydawnictwo Oświatowe, 2006

Kołodziej J Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym, Fosze Wydawnictwo Oświatowe, 2006

Madejski E , Węglarz J Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego, Impuls, 2018

Pajalunga L , Lang A Joga dla najmłodszych Baw się i rośnij zdrowo i szczęśliwie! , Arkady, 2018

Warchoł K Podstawy Metodyki Współczesnego Wychowania Fizycznego,

Fosze Wydawnictwo Oświatowe, 2015

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nadachewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Nadachewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Problematyka przedmiotu obejmuje podstawy wiedzy z zakresu wychowania fizycznego. Studentki i Studenci są zapoznawani z podstawową terminologią z zakresu aktywności i sprawności fizycznej, procesem uczenia się i nauczania czynności ruchowych, zaburzeniami postawy ciała i prawidłowymi wzorcami ruchu oraz wybranymi współczesnymi koncepcjami i modelami wychowania fizycznego w Polsce i na świecie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: jednolite magisterskie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_6 (Moduł obowiazkowy)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: II rok, sem. I

Wymagania wstępne (tzw. system zajęć i egzaminów):

Podstawy pedagogiki, wychowanie fizyczne, psychologia rozwojowa

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

1.Znajomość podstawowej terminologii używanej w naukach społecznych.

2.Znajomość podstaw pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka.

3.Umiejętność określania podstawowych zachowań i potrzeb dziecka – ich istoty, struktury, uwarunkowań i skutków.

4.Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 30 godz.; ćwiczenia - 30 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, konsultacje,

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 30 godz.

- udział w ćwiczeniach: 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 50 godz.

- przygotowanie pracy zaliczeniowej: 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

- udział w konsultacjach: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65 godz.

- o charakterze praktycznym: 110 godz.

Literatura:

Borkowska M , Gelleta-Mac I, Wady postawy i stóp u dzieci, PZWL, 2014

Kołodziej J, Systematyka ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego w ilustracjach, Fosze Wydawnictwo Oświatowe, 2006

Kołodziej J Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym, Fosze Wydawnictwo Oświatowe, 2006

Madejski E , Węglarz J Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego, Impuls, 2018

Pajalunga L , Lang A Joga dla najmłodszych Baw się i rośnij zdrowo i szczęśliwie! , Arkady, 2018

Warchoł K Podstawy Metodyki Współczesnego Wychowania Fizycznego,

Fosze Wydawnictwo Oświatowe, 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.