Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-2ICP Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok SPC SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika specjalna

Poziom kształcenia: Studia jednolite magisterskie

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

ECTS: 4 pkt

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Rok studiów/semestr: II rok/ 4 semestr

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzonych zajęć: 15 h wykładów + 15 h ćwiczeń

PROBLEMATYKA:

Dojrzałość szkolna. Przygotowanie dziecka do nauki w szkole. Obowiązek szkolny.

Samodzielność i niesamodzielność dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Nauka i zabawa. Rozwój zainteresowań.

Poszerzanie autonomii i samodzielności. Uspołecznienie dziecka, kontakty rówieśnicze.

Pozycja społeczna dziecka w grupie. Znaczenie grupy rówieśniczej dla dziecka. Koleżeństwo i przyjaźń. Konflikty z rówieśnikami, rodzicami i wychowawcami. Rola osób znaczących i autorytetów.

Edukacja dla bezpieczeństwa i edukacja zdrowotna – dbałość o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu/szkole i poza ich terenem (zajęcia terenowe, wycieczki), ochrona zdrowia dziecka.

Metody nauczania: wykład, dyskusja, pokaz, praca z książką, burza mózgów, gry dydaktyczne, metody ewaluacyjne.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie przedmiotu na ocenę

Efekty uczenia się:

Przedmiotowe efekty uczenia się w powiązaniu z kierunkowymi efektami uczenia się:

Student zna i rozumie: podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej (KA7_WG1);

współczesne podejście do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (KA7_WG8)

potrafi twórczo korzystać z teorii dotyczących rozwoju człowieka, socjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia się oraz krytycznie je oceniać (KA7_UK6)

jest gotów do działania na rzecz poprawy jakości działania przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty (KA7_KR1)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Korzeniecka-Bondar
Prowadzący grup: Alicja Korzeniecka-Bondar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.