Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium fizyki współczesnej 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS2-2SFW1 Kod Erasmus / ISCED: 13.205 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Seminarium fizyki współczesnej 1
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Student zaznajamia się z najnowszymi wynikami badań prowadzonych na Wydziale Fizyki UwB oraz w innych ośrodkach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (moduł 5 "Podsumowanie kształcenia").

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne.

Rok studiów/semestr: 2 rok/4 semestr.

Wymagania wstępne: Przed rozpoczęciem zajęć student powinien posiadać wiedzę z zakresu matematyki i fizyki odpowiadającą ukończonym studiom I stopnia z fizyki.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: seminarium 30 godz.

Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w seminarium (30 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.), praca własna w domu na przygotowanie się do uczestnictwa w seminarium (15 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 2,0 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 0 ECTS.

Poprzez udział w wykładach student zaznajamia się z najnowszymi wynikami badań prowadzonych w zakresie nauk fizycznych na Wydziale Fizyki UwB oraz w innych ośrodkach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Literatura:

Literatura podawana jest w streszczeniach do wybranych seminariów oraz bezpośrednio przez wykładowców. Oczekiwana jest również aktywność studentów poprzez przeszukiwanie, pod kątem tematyki seminariów, zasobów Internetu i baz publikacji dostępnych poprzez bibliotekę Wydziału Fizyki.

Efekty uczenia się:

K_W11,

K_U01, K_U02, K_U12, K_U13, K_U17, K_U19,

K_K01, K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest obecność na seminariach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Maziewski, Jerzy Przeszowski
Prowadzący grup: Andrzej Maziewski, Jerzy Przeszowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.