Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS3-4SD4B
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie IV
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Doktoranci prezentują wyniki prowadzonych badań.

Liczba tematów zależna od liczby studentów.


Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i podstawowych pojęć fizyki materii skondensowanej.

Skrócony opis:

Doktorant:

- zdobywa zaawansowana wiedzę przedmiotową i metodologiczna dotycząca najnowszych osiągnięć fizyki materii skondensowanej i ich zastosowań;

- uzyskuje szczegółową wiedzę dotycząca konkretnych problemów badawczych i ich rozwiązywania;

- poznaje metody i techniki badawcze stosowane w materii skondensowanej oraz

- zdobywa umiejętności w zakresie nowoczesnych metod i technik dydaktycznych;

- posiada umiejętność przekazywania zdobytej wiedzy

a także

- potrafi formułować wnioski oraz przedstawiać i uzasadniać swoje stanowisko w języku angielskim;

- potrafi argumentować w dyskusji naukowej.

Pełny opis:

Doktorant:

- zdobywa zaawansowana wiedzę przedmiotową i metodologiczna dotycząca najnowszych osiągnięć fizyki materii skondensowanej i ich zastosowań;

- uzyskuje szczegółową wiedzę dotycząca konkretnych problemów badawczych i ich rozwiązywania;

- poznaje metody i techniki badawcze stosowane w materii skondensowanej oraz

- zdobywa umiejętności w zakresie nowoczesnych metod i technik dydaktycznych;

- posiada umiejętność przekazywania zdobytej wiedzy

a także

- potrafi formułować wnioski oraz przedstawiać i uzasadniać swoje stanowisko w języku angielskim;

- potrafi argumentować w dyskusji naukowej.

Literatura:

1. Nature

2. Physics Today

3. Europhysics News

4. Scientific American

5. CERN website

6. Internet

Efekty uczenia się:

Doktorant:

- zdobywa zaawansowana wiedzę przedmiotową i metodologiczna dotycząca najnowszych osiągnięć fizyki materii skondensowanej i ich zastosowań;

- uzyskuje szczegółową wiedzę dotycząca konkretnych problemów badawczych i ich rozwiązywania;

- poznaje metody i techniki badawcze stosowane w materii skondensowanej oraz

- zdobywa umiejętności w zakresie nowoczesnych metod i technik dydaktycznych;

- posiada umiejętność przekazywania zdobytej wiedzy

a także

- potrafi formułować wnioski oraz przedstawiać i uzasadniać swoje stanowisko w języku angielskim;

- potrafi argumentować w dyskusji naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z wystąpienia seminaryjnego z wagą 0.5, ocena przygotowanego opracowania z wagą 0.5; ocena aktywności na zajęciach może polepszyć ocenę o maksymalnie 1 punkt (stopień).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Satuła
Prowadzący grup: Dariusz Satuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Satuła
Prowadzący grup: Dariusz Satuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)