Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika i polityka regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-3EPR Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i polityka regionalna
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty kierunkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 3 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie i uporządkowanie podstawowej wiedzy związanej z ekonomiką i polityką regionalną, jej uwarunkowaniami, narzędziami i efektami w kontekście dotychczasowych doświadczeń Unii Europejskiej (a w szczególności Litwy i Polski) oraz perspektywy na przyszłość.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 - przedmiot do wyboru (fakultatywny)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: Rok III, Semestr VI

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

-

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu (wykład stacjonarny oraz e-learning), 30 godzin ćwiczeń (zajęcia stacjonarne)

Metody dydaktyczne: wykład (opisowy i konwersatoryjny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studia przypadków, dyskusja, e- learning,

ćwiczenia - analiza danych i dokumentów, metoda przypadków, samodzielna praca studentów, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach (w sali, e- learning, w tym lektura materiałów): 30

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 28

Egzamin: 2

Udział w ćwiczeniach: 30

Przygotowanie do ćwiczeń: 60

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz. ECTS 2,4

- o charakterze praktycznym: 30 godz. ECTS 1,2

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny, ćwiczenia- ocenianie ciągłe, prezentacje, kolokwium.

Standardowa skala ocen.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Justyna Lučinska, Marek Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.