Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS1-1NI2 Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka ogólnego, słownictwa, struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie B1, umożliwiającym kontynuowanie nauki na poziomie B2.


Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny nauk filozoficznych.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek : Instytut Filozofii

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów : stacjonarne

Poziom Kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczelniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów I ( semestr II )

łączna liczba godzin dydaktycznych : 30

Przedmiot obowiązkowy, ćwiczenia, zaliczenia po semestrze I

Moduł MK_1 przedmioty kształcenia ogólnego

Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia : 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela ( ćwiczenia, konsultacje oraz egzamin ): 37,5 godz., punkty ECTS 1,5

samodzielna praca studenta ( przygotowanie do zajęć, zaliczenia lub egzaminu) 12,5 godz., punkty ECTS 0,5

Efekty uczenia się:

KA6_WK6

KA6_WK7

KA6_UK2

KA6_UK5

KA6_UU3

KA6_UU4

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z prac pisemnych (testów i prac domowych),

a także pozytywna ocena aktywności podczas zajęć.

Student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze, pozostałe muszą być zaliczone ustnie podczas konsultacji.

Egzamin pisemny i ustny po 4 semestrze.

Punktacja, skala ocen

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Garbaczewska, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Małgorzata Garbaczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.