Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aesthetics - Workshop

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-ERA-1AWS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aesthetics - Workshop
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: Kulturoznawstwo 1 rok sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

During the course students will get knowledge about aesthetic as a branch of philosophy dealing with aesthetic considerations about culture and art.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

The aim of the classes is:

1. To enrich students into knowledge about aesthetic values in art, culture and everyday life.

2. To equip students into ability to understand and better analyze art and culture artifacts.

3. To make students more sensitive towards aesthetic values.

Pełny opis:

Profil studiów: general academic

Forma studiów: full-time studies

Rodzaj przedmiotu: Erasmus+ subject

Dziedzina i dyscyplina nauki: humanities: philosophy

Rok studiów/semestr: summer semester

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów: Students have to communicate fluently in English and have basic knowledge of contemporary culture.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 academic hours/practical classes

Metody dydaktyczne: Working methods: workshop, multimedia presentations, class discussion, visiting art galleries (on line - Seppo platform).

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Activities:

– class participation – 15 hours;

– preparation for class– 20 hours;

– preparing for assignments – 20 hours;

– consultations – 5 hours;

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 20 godzin, co odpowiada 0,8 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 40 godziny, co odpowiada 1,5 punktu ECTS

Literatura:

• Barrett Terry, Interpreting Art: Building Communal and Individual Understandings, [In:] Yvonne Gaudelius, Peg Speirs (eds.), Contemporary Issues in Art Education, NJ: Prentice Hall, s. 291-300, https://www.academia.edu/34413776/Interpreting_Art_Building_Communal_and_Individual_Understandings

• Barret Terry, 1994, Principles for Interpreting Art, „Art Education”, Vol. 47, No. 5, Interpretation, pp. 8-13, http://terrybarrettosu.com/wp-content/uploads/2017/08/Barrett-1994-Principles-for-Interpreting-Art.pdf

• Berger John, 1972, Ways of Seeing,: London: Penguin Books, s. 7-10; 45-55, http://monoskop.org/images/9/9e/Berger_John_Ways_of_Seeing.pdf.

• Contemporary Aesthetics, on-line, http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/journal.php

• Hagman, George, 2005, Aesthetic Experience: Beauty, Creativity, and the Search for the Ideal, In: Contemporary Psychoanalytic Studies, 5. Rodopi, eBook.

• Thomasson Amie, 2012, Roman Ingarden: 3.3 Aesthetic Objects and Aesthetic Values, [In:] Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyklopedia of Philosophy, Stanford: Stanford University http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/ingarden/.

• Winterson Jeanette, Art. Objects: Essays on Ecstasy and Effrontery [excerpt from the book]: http://www.jeanettewinterson.com/book/art-objects/extract/

• Wolf Naomi, 2006, The Beauty Myth, [In:] Signs of Life in the U.S.A. Readings on Popular Culture for Writers, Sonia Maasik, Jack Solomon (eds.), Boston: Bedford, pp. 486-494.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza studentek i studentów (KA6_WG1):

Student has a basic knowledge about aesthetic reflection in understanding of art and culture.

2. Umiejętności studentek i studentów (KA6_UW2, KA6_UK4):

Student can use aesthetic categories in interpreting art and analyzing socio-cultural reality.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (KA6_KR3):

Student can present their understanding of art with respect for different views.

Metody i kryteria oceniania:

Credits: active class participation, reading literature, preparation for classes, oral presentation.

One absence is allowed. In the case of more absences, student should immediately discuss it during the consultation. Unauthorized absence of more than 50% makes it impossible to get course credit.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kępa
Prowadzący grup: Ewa Kępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kępa
Prowadzący grup: Ewa Kępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.