Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie ścieżki kariery - kierowanie karierą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-SPDZ-1PSK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie ścieżki kariery - kierowanie karierą
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Nabycie wiedzy i umiejętności służących do efektywnego planowania i budowania ścieżek kariery pracowników w organizacji oraz budowania programów zarządzania talentami

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności służących do efektywnego planowania i budowania ścieżek kariery pracowników w organizacji oraz budowania programów zarządzania talentami

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: podyplomowe

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów: 1,

Typ zajęć: 6 godz. konwersatorium.

Metody dydaktyczne: Zajęcia prowadzone będą metodami interaktywnymi, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Symulacje, case study, testy, dyskusje grupowe, mini-wykłady, gry.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: 25 h

Literatura:

Filipowicz G. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi; Warszawa 2004

Kostera M. Zarządzanie personelem; Warszawa1998

Oleksyn T. Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka; Kraków 2006

Parsole E. Coaching i mentoring; Warszawa2008

Pocztowski A. Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody; Warszawa 2007

Suchodolski A. Wykorzystanie coachingu w zarządzaniu rozwojem zawodowym pracowników; Kraków 2005

Terelak J. Psychologia organizacji i zarządzania; Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

SP7_WG07 Procesy planowania i ewaluacji pracy doradcy zawodowego

SP7_UU01 Dokonywać samooceny własnej pracy oraz planować dalszy rozwój

SP7_UU02 Potrafi skutecznie motywować siebie i innych do zdobywania wiedzy

SP7_KO01 wypełniania obowiązków wynikających z potrzeby stałego zwiększania kompetencji własnych i klienta ze względu na zmiany na rynku pracy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie bez oceny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)