Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje zbiorowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-SPL-1NZB Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Negocjacje zbiorowe
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- dostarczenie wiedzy na temat negocjacji zbiorowych jako szczególnego rodzaju negocjacji oraz zasad ich prowadzenia,

- wykształcenie umiejętności analizowania, planowania i przeprowadzania negocjacji zbiorowych,

- zdobycie kompetencji w zakresie prowadzenia negocjacji zbiorowych (szczególnie w obszarze negocjacji zbiorowych układów pracy oraz rozwiązywania sporów zbiorowych).


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- dostarczenie wiedzy na temat negocjacji zbiorowych jako szczególnego rodzaju negocjacji oraz zasad ich prowadzenia,

- wykształcenie umiejętności analizowania, planowania i przeprowadzania negocjacji zbiorowych,

- zdobycie kompetencji w zakresie prowadzenia negocjacji zbiorowych (szczególnie w obszarze negocjacji zbiorowych układów pracy oraz rozwiązywania sporów zbiorowych).

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: podyplomowe

Przedmiot: obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów: 1

Forma zajęć: 8 godzin wykładów i 6 godziny ćwiczeń

Metody dydaktyczne: testy i ich interpretacja, analiza przypadków (case study), praca w grupie, symulacja negocjacyjna rejestrowana przy użyciu kamery, dyskusja

Bilans nakładu pracy studenta: 75 h

Punkty ECTS: 3

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Borkowska, Negocjacje zbiorowe, PWE, Warszawa 1997

A. Dakowicz, Rozwiązywanie konfliktów i sztuka negocjacji (s. 67-80). W: D. Frasunkiewicz (red.), Psychologia biznesu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2008

R. Fisher, W. Ury, B. Patton, Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 1994

Literatura uzupełniająca:

R. Jurkowski, Negocjacje zbiorowe – kiedy o czym i jak rozmawia przedsiębiorca z przedstawicielami pracowników, Difin, Warszawa 2000

Akty prawne: Konstytucja RP, Kodeks Pracy, Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Ustawa o związkach zawodowych

Efekty uczenia się:

SP7_WG04 Zna istotę, narzędzia i sposoby prowadzenia negocjacji zborowych

SP7_UK02 Potrafi analizować, planować i przeprowadzać negocjacje zbiorowe

SP7_UO01 Potrafi kierować i organizować pracę zespołu roboczego w trakcie rozwiązywania studiów przypadku i prezentowania ich

SP7_KO01 Ma potrzebę kreatywnego, innowacyjnego i przedsiębiorczego myślenia i postępowania w podejmowanej aktywności zawodowo-społecznej

SP7_KR01 Ma potrzebę organizowania pracy zespołowej oraz uczestniczenia w niej przyjmując różne role społeczne

SP7_KR02 Ma potrzebę przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad, ewentualnie etycznego postępowania w działaniu i relacjach interpersonalnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szczerba
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz, Paweł Szczerba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szczerba
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz, Paweł Szczerba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.