Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-1ZSP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 2 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie” jest zapoznanie studentów z zagadnieniami zarządzania środowiskiem na poziomie organizacyjnym. Studenci nauczą się analizować środowiskowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa: poznają podstawowe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie użytkowania i ochrony środowiska, a także poznają narzędzia zarządzania środowiskowego.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rok studiów /semestr: pierwszy rok / drugi semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

Wykład - 15 godzin, Ćwiczenia - 15 godzin

Punkty ECTS: 4

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Przygotowanie się do wykładu, studiowanie literatury – 15 godz.

Udział w konsultacjach – 4 godz.

Udział w egzaminie - 1 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach (w tym kolokwium) - 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 15 godz.

Wykonanie zadań domowych - 20 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 35 godz., 1,4 ECTS

o charakterze praktycznym – 20 godz, 0,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych / red. nauk. Henk Folmer, Landis Gabel, Hans Opschoor,Warszawa, Wydawnictwo Krupski i S-ka, 1996.

B.Poskrobko, T.Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem w Polsce

Literatura dodatkowa:

B.Rakoczy, B.Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Wyd. Wolters Kluwer 2018.

Bazy aktów prawnych - prawo.sejm.gov.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ZSP_W01 Student ma pogłębioną wiedzę o zasadach zarządzania ochroną środowiska, w tym instytucjach za nie odpowiedzialnych oraz o roli przedsiębiorstwa w zarządzaniu ochroną środowiska (KA7_WG7)

ZSP_W02 Student ma pogłębioną wiedzę na temat powstawania przemian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu pod wpływem zmian w środowisku naturalnym, zna relacje przedsiębiorstwo-środowisko, w tym w szczególności obowiązki przedsiębiorstw z zakresu ochrony środowiska (KA7_WG8)

Umiejętności

ZSP_U01 Student potrafi odpowiednio planować pracę zespołową, w tym określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu (KA7_U02)

Kompetencje:

ZSP_K01 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wpływem działalności gospodarczej na stan środowiska (KA7_K01)

ZSP_K02 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych z zakresu zarządzania ochroną środowiska oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki takiej aktywności (KA7_K02)

ZSP_K03 - posługuje się przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska, analizując środowiskowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa i rozwiązując problemy z tym związane (KA7_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin w sesji egzaminacyjnej, test jednokrotnego wyboru.

W roku ak. test z wykorzystaniem platformy BlackBoard.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, prac indywidualnych i grupoowych wykonywanych w trakcie zajęć lub w domu oraz na podstawie kolokwium końcowego

Ocena końcowa ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów (% liczby maksymalnej):

•- 55-64% - dst

•- 65-73% - dst+

•- 74-82% - db

•- 83-91% - db+

•- 92-100% - bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: Mariusz Mak, Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: Mariusz Mak, Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.