Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prehistoria ziem polskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 470-HS1-1PZP
Kod Erasmus / ISCED: 08.351 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prehistoria ziem polskich
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok I stopniasem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Literatura:

Buko A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa 2005;

Buko A., Świt państwa polskiego, Warszawa 2021;

Ciesielska A., Przemiany kulturowe na obszarze między Odrą a Wisłą na przełomie starożytności i średniowiecza. Studium metodologiczne, Poznań 2012;

Dąbrowski J., Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej, Warszawa 2009;

Gąssowski J., Prahistoria sztuki, Warszawa 2008

Kara M., Najstarsze państwo Piastów. Rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań 2009;

Kokowski A., Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum, Warszawa 2007;

Kokowski A., Starożytna Polska, Warszawa 2005

Prahistoria ziem polskich, t. I, Paleolit i mezolit, red. W. Chmielewski, W. Hensel, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975;

Prahistoria ziem polskich, t. II, Neolit, red. W. Hensel, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979;

Prahistoria ziem polskich, t. III, Wczesna epoka brązu, red. A. Gandawski, J. Kowalczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978;

Prahistoria ziem polskich, t. IV, Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego, red. W. Hensel, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979;

Prahistoria ziem polskich, t. V, Późny okres lateński i okres rzymski, red. J. Wielowiejski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981;

Anthony D. V., The Horse, the Wheel and the Language. How Bronze-age Riders From The Eurasian Steppes Shaped the Modern World, Princeton UP 2007;

Barford P. M., The Early Slavs. Culture and Society in Early Medieval Easter Europe, Cornell UP 2001;

Goffart W., Barbarian Tides. The Migration Age and Later Roman Empire, Pennsylvania UP 2006;

James E., Europe’s Barbarians, AD 200-600, Routledge 2009;

Roberts B. K., Landscapes of Settlement. Prehistory to the Present, Routledge 1996;

The Oxford Illustrated Prehistory of Europe, ed. B. Cunliffe, Oxfoed UP 1994;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Boroda
Prowadzący grup: Krzysztof Boroda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)