Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw-przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-3SZFP#E
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw-przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Erasmus Zima
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

This course provides an in-depth understanding of financial management within an enterprise. It covers essential topics such as financial planning, investment decision-making, risk management, and financial performance analysis. The course aims to equip students with the knowledge and skills required to effectively manage an organization's financial resources.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

This course provides an in-depth understanding of financial management within an enterprise. It covers essential topics such as financial planning, investment decision-making, risk management, and financial performance analysis. The course aims to equip students with the knowledge and skills required to effectively manage an organization's financial resources.

Pełny opis:

Field of Study: General Academic

Mode of Study: Full-time

Course Type: Specialization

Specialization Module: 2 Sales Management

Class Group: 7b Areas of Activity of Trading Enterprises

Field and Discipline of Science: Social Sciences, Discipline: Economics and Finance

Year/Semester: Undergraduate, Year III, Semester 5

Prerequisites (Sequential System of Classes and Exams): None

Number of teaching hours by class format:

Exercises: 30 hours

Teaching Methods:

• Exercises using activating methods engaging students in independent and group work and discussions: solving tasks and tests, joint discussion of topics, problem-based methods, educational discussions.

• Problem-based methods, educational discussions, and solving tasks and tests during individual consultations according to the lecturer's consultation schedule depending on the student's needs.

Exercise Topics:

1. Introduction to financial management

2. Financial statements as a main source of information

3. Financing decisions: sources and cost of capital

4. Investment decisions and capital budgeting: time value of money, methods for assessing the effectiveness of investment projects (NPV, NPVR, PI, IRR, Payback Period)

ECTS Points: 2

Student Workload Balance (Type of Activity and Number of Hours):

Participation in exercises (30 hours)

Studying the course literature (5 hours)

Preparation for the exercises (6 hours)

Preparation for the final exam (5 hours)

Preparation in the final exam (2 hours)

Participation in consultations (2 hours)

Total Student Workload: 50 hours (1 ECTS = 25 hours)

Quantitative Indicators:

Student workload related to activities requiring direct participation of the teacher (Number of hours/ECTS Points): 35 hours / 1.4 ECTS

Literatura:

Bojańczyk, M., Corporate finance: new challenges, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2022.

Brigham, E.F., Ehrhardt, M.C., Financial management: theory and practice, Cengage Learning, Ohio 2008.

Brooks, R.M., Financial management: core concepts, Pearson, Boston 2016.

Dębski, W., Theoretical and practical aspects of corporate finance management, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

Gorlewski, B., Project effectiveness evaluation, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Gorlewski, B., Wolański, M., Foundations of project feasibility studies, Warsaw School of Economics Warszawa 2015.

International Financial Reporting Standards (IFRS), IFRS Foundation, [online], https://www.ifrs.org/.

Komorowski, J., Investment projects: management, analysis, evaluation, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Lumby S., Jones Ch., Corporate finance: theory and practice, Cengage Learning, Andover 2019.

Melicher, R.W., Norton, E.A., Introduction to Finance: Markets, Investments, and Financial Management, John Wiley & Sons, Hoboken 2008.

Efekty uczenia się:

3SZFP#E_W01 - Student possesses fundamental knowledge in the area of enterprise financial management, its place within the system of economic sciences, and its relations to other disciplines KA6_WK1

3SZFP#E_W02 Student has fundamental knowledge about humans as creators and participants in financial structures within enterprises and the principles of their functioning KA6_WK5

3SZFP#E_U01 Student can use knowledge in the field of the evaluation of investment projects efficiency to analyze and interpret the causes of changes in the level of economic profitability of investment projects KA6_UW1

3SZFP#E_U02 Student is able to prepare an oral presentation on a specific topic in the field of enterprise financial management and complementary disciplines, appropriately selecting and verifying source materials for the prepared oral presentations KA6_UK2

3SZFP#E_U03 Student is able to appropriately determine priorities for accomplishing both individual and team tasks in the field of enterprise financial management KA6_U02

Metody i kryteria oceniania:

The general conditions are specified in the Regulations of the University of Białystok (Appendix to the Announcement No. 6/2022 of the Rector of the University of Białystok dated December 7, 2022).

Exercises:

• The condition for passing the exercises is achieving the intended learning outcomes. The form of verification - written exam and active participation during classes.

• To pass, a minimum of 51% of the total possible points must be obtained.

Depending on the applicable regulations, the possibility of conducting the final exam using electronic communication means is reserved.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)