Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody oceny projektów inwestycyjnych - przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS2-2MOP#E
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody oceny projektów inwestycyjnych - przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Erasmus Lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

The objective of the course "Methods for evaluating investment projects" is to provide students with the knowledge necessary for making investment decisions. Students will acquire knowledge in the field of financial mathematics, the skills to calculate indicators that are the main component of the economic viability assessment of investment projects, interpret the analyzed indicators, and make appropriate decisions regarding the implementation of investments based on these indicators.

Skrócony opis:

The objective of the course "Methods for evaluating investment projects" is to provide students with the knowledge necessary for making investment decisions. Students will acquire knowledge in the field of financial mathematics, the skills to calculate indicators that are the main component of the economic viability assessment of investment projects, interpret the analyzed indicators, and make appropriate decisions regarding the implementation of investments based on these indicators.

Pełny opis:

Field of Study: General Academic

Mode of Study: Full-time

Course Type: Quantitative Subject

Class Group: 2 Quantitative Subjects

Field and Discipline of Science: Social Sciences, Discipline: Economics and Finance

Year/Semester: Graduate Studies, Year II, Semester IV

Prerequisites (Sequential System of Classes and Exams): None

Number of Teaching Hours by Class Format:

Lecture: 15 hours

Exercises: 15 hours

Teaching Methods:

• Informative lectures using multimedia presentations and activating methods, allowing students to ask questions and participate in discussions.

• Exercises using activating methods engaging students in independent and group work and discussions: solving tasks and tests, joint discussion of topics, problem-based methods, educational discussions.

• Problem-based methods, educational discussions, and solving tasks and tests during individual consultations according to the lecturer's consultation schedule depending on the student's needs.

Lecture Topics:

1. Investments. Investment project.

2. Theoretical aspects of calculating changes in the value of money over time.

3. Overview of simple (static) and discounted (dynamic) methods used in the process of assessing the efficiency of investment projects.

Exercise Topics:

1. Calculation of present and future value of funds and streams under simple and compound interest conditions.

2. Estimating cash flows within operational, financial, and investment activities.

3. Application of simple (static) and discounted (dynamic) methods in the process of assessing investment efficiency - practical tasks.

ECTS Points: 3

Student workload balance (type of activity and number of hours):

• participation in lectures (15 hours)

• participation in exercises (15 hours)

• studying the course literature (10 hours)

• preparation for the exercises (10 hours)

• preparation for the class tests (10 hours)

• preparation for the final exam (10 hours)

• participation in the final exam(2 hours)

• participation in consultations (3 hours)

Total student workload: 75 hours (1 ECTS = 25 hours)

Quantitative Indicators:

Student workload related to activities requiring direct participation of the teacher (Number of hours/ECTS Points): 38 hours / 1.52 ECTS

Literatura:

Bojańczyk, M., Corporate finance: new challenges, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2022.

Brigham, E.F., Ehrhardt, M.C., Financial management: theory and practice, Cengage Learning, Ohio 2008.

Brooks, R.M., Financial management: core concepts, Pearson, Boston 2016.

Dębski, W., Theoretical and practical aspects of corporate finance management, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

Gorlewski, B., Project effectiveness evaluation, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Gorlewski, B., Wolański, M., Foundations of project feasibility studies, Warsaw School of Economics Warszawa 2015.

International Financial Reporting Standards (IFRS), IFRS Foundation, [online], https://www.ifrs.org/.

Komorowski, J., Investment projects: management, analysis, evaluation, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Lumby S., Jones Ch., Corporate finance: theory and practice, Cengage Learning, Andover 2019.

Melicher, R.W., Norton, E.A., Introduction to Finance: Markets, Investments, and Financial Management, John Wiley & Sons, Hoboken 2008.

Efekty uczenia się:

2MOP#E_W01 - Student possesses advanced knowledge of financial mathematics methods and tools, as well as techniques for acquiring, analyzing, and presenting data related to the assessment of investment efficiency KA7_WG6

2MOP#E_U01 - Student is able to utilize theoretical knowledge to describe and analyze the causes of changes in the efficiency of investment processes in an enterprise KA7_UW2

2MOP#E_U02 - Student is able to forecast and model data and parameters used in the calculation of investment efficiency KA7_UW4

2MOP#E_U03 - Student is able to apply acquired knowledge of investment project evaluation methods to propose optimal solutions and independently resolve issues related to the selection of investments for implementation KA7_WG6

Metody i kryteria oceniania:

The general conditions are specified in the Regulations of the University of Białystok (Appendix to the Announcement No. 6/2022 of the Rector of the University of Białystok dated December 7, 2022).

Lecture:

• The condition for passing the lecture is achieving the intended learning outcomes. The form of verification is a written exam.

• To pass, a minimum of 51% of the total possible points must be obtained.

Exercises:

• The condition for passing the exercises is achieving the intended learning outcomes. The form of verification - written tests and active participation during classes.

• To pass, a minimum of 51% of the total possible points must be obtained.

Depending on the applicable regulations, the possibility of conducting the final exam using electronic communication means is reserved.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)