Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia człowieka z elementami antroplogii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-3BCA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia człowieka z elementami antroplogii
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III r. I st. biologii - semestr zim SAD
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest pokazanie człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście jego historycznej zmienności. Przedmiot zwraca

uwagę na pochodzenie człowieka, warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe w ukształtowaniu dzisiejszych społeczeństw. Ukazuje

zmienność morfologiczną i ontogenetyczną człowieka, rasogenezę i ewolucję systemu kojarzeń jakim jest monogamia.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pokazanie człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście jego historycznej zmienności. Przedmiot zwraca

uwagę na pochodzenie człowieka, warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe w ukształtowaniu dzisiejszych społeczeństw. Ukazuje

zmienność morfologiczną i ontogenetyczną człowieka, rasogenezę i ewolucję systemu kojarzeń jakim jest monogamia.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia sądowa)

Rok studiów/semestr: III rok /V semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z anatomii funkcjonalnej człowieka i ewolucjonizmu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 33,1 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 1,9 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 16,9 godz. (0,7 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 35 godz. (1,4 ECTS)

Literatura:

Baturo W. (red.). 2014. Biologia. Spojrzenie na człowieka. Encyklopedia PWN.

Malinowski A., Bożiłow W. 1997. Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. PWN Warszawa-Łódź.

Malinowski A., Tatarczuk J., Asienkiewicz R. 2008. Antropologia dla pedagogów. Uniwersytet Zielonogórski.

Malinowski A., Strzałko J. (red.). 1989. Antropologia. PWN Warszawa-Poznań.

Pawłowski B. (red.). 2014. Biologia atrakcyjności człowieka. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje cechy wyróżniające człowieka i etapy antropogezy (K_W01, K_W07)

2. Student wymienia czynniki wpływające na rozwój ontogenetyczny człowieka (K_W01, K_W08)

3. Student wyróżnia kryteria określania wieku rozwojowego człowieka (K_W08)

4. Student wyróżnia elementy składowe kultury (K_K01)

5. Student rozumie dlaczego różne koncepcje podziału na rasy wzbudzają kontrowersje wśród naukowców i w społeczeństwie (K_K10)

Metody i kryteria oceniania:

pisemne zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Anetta Borkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pokazanie człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście jego historycznej zmienności. Przedmiot zwraca

uwagę na pochodzenie człowieka, warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe w ukształtowaniu dzisiejszych społeczeństw. Ukazuje

zmienność morfologiczną i ontogenetyczną człowieka, rasogenezę i ewolucję systemu kojarzeń jakim jest monogamia.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia sądowa)

Rok studiów/semestr: III rok /V semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z anatomii funkcjonalnej człowieka i ewolucjonizmu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 33,1 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 1,9 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 16,9 godz. (0,7 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 35 godz. (1,4 ECTS)

Literatura:

Baturo W. (red.). 2014. Biologia. Spojrzenie na człowieka. Encyklopedia PWN.

Malinowski A., Bożiłow W. 1997. Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. PWN Warszawa-Łódź.

Malinowski A., Tatarczuk J., Asienkiewicz R. 2008. Antropologia dla pedagogów. Uniwersytet Zielonogórski.

Malinowski A., Strzałko J. (red.). 1989. Antropologia. PWN Warszawa-Poznań.

Pawłowski B. (red.). 2014. Biologia atrakcyjności człowieka. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Anetta Borkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pokazanie człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście jego historycznej zmienności. Przedmiot zwraca

uwagę na pochodzenie człowieka, warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe w ukształtowaniu dzisiejszych społeczeństw. Ukazuje

zmienność morfologiczną i ontogenetyczną człowieka, rasogenezę i ewolucję systemu kojarzeń jakim jest monogamia.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia sądowa)

Rok studiów/semestr: III rok /V semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z anatomii funkcjonalnej człowieka i ewolucjonizmu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 33,1 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 1,9 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 16,9 godz. (0,7 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 35 godz. (1,4 ECTS)

Literatura:

Baturo W. (red.). 2014. Biologia. Spojrzenie na człowieka. Encyklopedia PWN.

Malinowski A., Bożiłow W. 1997. Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. PWN Warszawa-Łódź.

Malinowski A., Tatarczuk J., Asienkiewicz R. 2008. Antropologia dla pedagogów. Uniwersytet Zielonogórski.

Malinowski A., Strzałko J. (red.). 1989. Antropologia. PWN Warszawa-Poznań.

Pawłowski B. (red.). 2014. Biologia atrakcyjności człowieka. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.