Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka przestrzenna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-1GOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka przestrzenna
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Literatura obowiązkowa:

1. R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

2. J. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 2003.

3. L. Kupiec (red.),Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki przestrzennej. T.I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 1997.

4. L. Kupiec (red.),Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, T.III, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.

5. L. Kupiec, Gospodarka przestrzenna, tom II, Ekonomika regionu, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 1999.

6. L. Kupiec, A. Gołębiowska, D. Wyszkowska, Gospodarka przestrzenna, Infrastruktura społeczna, T. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.

7. L. Kupiec, T. Truskolaski, A. Gołębiowska,, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura techniczna, T. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.


Literatura dodatkowa:

1. L. Kupiec, Rozwój społeczno-gospodarczy. Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku, Białystok 1995.

2. K. Kafka, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów, Wydawnictwo Gall, Katowice 2003.

3. T. Bajerowski (red.), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn 2003.

4. W.A. Gorzym-Wilkowski, Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

5. Z. Ziobrowski, S. Kozłowski i J. JeŜak (red.), Vademecum gospodarki przestrzennej, , Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2005.Skrócony opis:

1. Student ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne, w tym gospodarki przestrzennej

2. Student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących struktury i instytucje gospodarcze i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródlach, naturze, zmianach i sposobach

działania w procesie gospodarowania przestrzenią.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej

2. Problematyka podziału administracyjnego Polski

3. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej

4. Planowanie przestrzenne

5. Ekonomika i polityka regionalna

6. Osadnictwo w gospodarce przestrzennej

7. Infrastruktura społeczna i ekonomiczna

Literatura:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną

Efekty uczenia się:

Egzamin pisemny w formie testu.

ocena dostateczna (3) – 51-60%

ocena dostateczna plus (3+) – 61-74%

ocena dobra (4) – 75-84%

ocena dobra plus (4+) – 85-94%

ocena bardzo dobra (5) – 95-100%.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Literatura obowiązkowa:

1. R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

2. J. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 2003.

3. L. Kupiec (red.),Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki przestrzennej. T.I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 1997.

4. L. Kupiec (red.),Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, T.III, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.

5. L. Kupiec, Gospodarka przestrzenna, tom II, Ekonomika regionu, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 1999.

6. L. Kupiec, A. Gołębiowska, D. Wyszkowska, Gospodarka przestrzenna, Infrastruktura społeczna, T. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.

7. L. Kupiec, T. Truskolaski, A. Gołębiowska,, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura techniczna, T. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.

Literatura dodatkowa:

1. L. Kupiec, Rozwój społeczno-gospodarczy. Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku, Białystok 1995.

2. K. Kafka, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów, Wydawnictwo Gall, Katowice 2003.

3. T. Bajerowski (red.), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn 2003.

4. W.A. Gorzym-Wilkowski, Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

5. Z. Ziobrowski, S. Kozłowski i J. JeŜak(red.), Vademecum gospodarki przestrzennej, , Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2005.

Pełny opis:

1. Student ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne, w tym gospodarki przestrzennej

2. Student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących struktury i instytucje gospodarcze i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródlach, naturze, zmianach i sposobach

działania w procesie gospodarowania przestrzenią.

Literatura:

1. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej

2. Problematyka podziału administracyjnego Polski

3. Ekonomika i polityka regionalna

4. Planowanie przestrzenne

5. Polityka przestrzenna i lokalizacja

6. Osadnictwo w gospodarce przestrzennej

7. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej

9. Infrastruktura społeczna i ekonomiczna

Uwagi:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.