Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy chemii II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-1PCHII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii II
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia dotyczące chemii organicznej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia dotyczące chemii organicznej. Podczas wykładu student poznaje różnorodność, budowę i reakcje chemiczne (wraz z omówieniem mechanizmów tych reakcji), jakim ulegają podstawowe związki organiczne. Celem laboratoriów jest zapoznanie studenta z podstawowymi technikami izolacji i oczyszczania związków organicznych oraz oznaczania wybranych właściwości fizykochemicznych. Student podczas zajęć powinien opanować umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej, nauczyć się planowania i obserwacji eksperymentów, wyciągania z nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej, współpracy w grupie, powinien zapoznać się i stosować przepisy BHP obowiązujące w laboratorium.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia związane z przedmiotem chemii organicznej (konfiguracja elektronowa atomu węgla w różnych związkach organicznych, izomeria, teoria strukturalna, grupa funkcyjna)

2. Elementy stereochemii: izomeria optyczna, konfiguracja względna i bezwzględna, izomeria geometryczna, system Z, E.

3. Węglowodory nasycone. Reakcje rodnikowe. Analiza konformacyjna.

4. Alkeny i alkiny. Reakcje addycji do wiązania podwójnego i potrójnego.

5. Węglowodory aromatyczne, pojęcie aromatyczności. Reakcje związków aromatycznych.

6. Halogenopochodne węglowodorów.

7. Alkohole i fenole, i ich reakcje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Mastalerz, Chemia organiczna, PWN, Warszawa 1986

2. J. McMurry, Chemia organiczna, tom 1-5, PWN, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. R. T. Morrison, R. N. Boyd, Chemia organiczna, tom 1-2, PWN, Warszawa 1990

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

1.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy prostych związków organicznych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości chemicznych, wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji.

1. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

egzamin pisemny podsumowujący przedmiot.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność obowiązkowa na zajęciach.

2. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów.

3. Pozytywna ocena egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Dobrzyńska, Izabella Jastrzębska
Prowadzący grup: Izabela Dobrzyńska, Izabella Jastrzębska, Aneta Tomkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia dotyczące chemii organicznej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia dotyczące chemii organicznej. Podczas wykładu student poznaje różnorodność, budowę i reakcje chemiczne (wraz z omówieniem mechanizmów tych reakcji), jakim ulegają podstawowe związki organiczne. Celem laboratoriów jest zapoznanie studenta z podstawowymi technikami izolacji i oczyszczania związków organicznych oraz oznaczania wybranych właściwości fizykochemicznych. Student podczas zajęć powinien opanować umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej, nauczyć się planowania i obserwacji eksperymentów, wyciągania z nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej, współpracy w grupie, powinien zapoznać się i stosować przepisy BHP obowiązujące w laboratorium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Mastalerz, Chemia organiczna, PWN, Warszawa 1986

2. J. McMurry, Chemia organiczna, tom 1-5, PWN, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. R. T. Morrison, R. N. Boyd, Chemia organiczna, tom 1-2, PWN, Warszawa 1990

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.