Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekomarketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-2EKM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekomarketing
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
II rok Ekobiznesu Semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zrozumienie istoty ekomarketingu oraz opanowanie umiejętności związanych z kreowaniem wartości poprzez ofertę skierowaną do konsumentów wrażliwych na kwestie ekologiczne. Poza podstawowymi pojęciami i mechanizmami studenci poznają również instrumenty oddziaływania na rynek, a także potrafią przygotować kompleksową strategię marketingową w oparciu i perspektywę ekologiczną.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, dyskusje problemowe, zadania zespołowe, prace pisemne

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, praca pisemna, prezentacja zespołowa

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 15 godz.

- studiowanie literatury 10 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego 10 godz.

- egzamin 2 godz.

- udział w ćwiczeniach 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

- przygotowanie do zaliczenia 10 godz.

- udział w konsultacjach 3 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 50 punkty ECTS 2

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 40 punkty ECTS 1,6

Literatura:

Marketing ekologiczny, red. S. Zaremba, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004

G.Amstrong, P.Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności, prac zespołowych i prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.