Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-3RFI Kod Erasmus / ISCED: 04.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynki finansowe
Jednostka: Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem cyklu wykładów z przedmiotu Rynki finansowe jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania współczesnych rynków finansowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia ogólną charakterystykę i klasyfikację rynków finansowych. Studenci poznają rynek finansowy: jego strukturę, uczestników, instrumenty oraz możliwości inwestowania w zmieniających się warunkach gospodarczych.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu Moduł-3, przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Rok studiów III-ci/semestr 6-ty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Wykład - 9 godz.

Metody dydaktyczne:

wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu oraz wykład na platformie e-learningowej

Punkty ECTS- 3

Bilans nakładu pracy:

Udział w wykładach 9

Studia literaturowe 30

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 25

Udział w konsultacjach 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 20 Punkty ECTS 0,8

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 10 Punkty ECTS 0,4

Literatura:

1. Al-Kaber M., Rynki finansowe, WPSZ, Suwałki 2012

2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2012.

3. Pyka I. (red), Rynek finansowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.

4. Levinson M., Guide to Financial Markets, Why they exist and how they work, The Economist, USA 2014

Literatura dodatkowa:

1. Dziawgo D., Rynek finansowy : istota - instrumenty - funkcjonowanie , Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.

2. Jajuga K, Jajuga T., Inwestycja. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2007

3. Banaszczak-Soroka U. (red), Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy,Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014.

Obowiązkowe strony:

www.knf.gov.pl

www.nbp.pl

www.gpw.pl

Efekty uczenia się:

1RFI_W01 Student ma wiedzę na temat struktury rynków finansowych, zna uczestników oraz instrumenty poszczególnych rynków E1_W02

1RFI_W02 Ma wiedzę na temat relacji między uczestnikami rynków finansowych, zna zasady i znaczenie przepływu finansowego pomiędzy podmiotami rynku finansowego E1_W04

Metody i kryteria oceniania:

Część przedmiotu realizowana w formie e-zajęć: rozwiązanie testu zamieszczonego na platformie e-learningowej

Cały przedmiot: egzamin pisemny w formie testu (obowiązuje zakres tematyczny omawiany na zajęciach stacjonarnych oraz udostępniony Studentom na platformie e-learningowej) …………………………………………………………………………………………………..

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia ogólną charakterystykę i klasyfikację rynków finansowych. Studenci poznają rynek finansowy: jego strukturę, uczestników, instrumenty oraz możliwości inwestowania w zmieniających się warunkach gospodarczych.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu Moduł-3, przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki Obszar nauk ekonomicznych, ekonomia

Rok studiów III-ci/semestr 6-ty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Wykład w sali - 18 godz.

Metody dydaktyczne:

wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu, e- learning

Punkty ECTS- 3

Bilans nakładu pracy:

Udział w wykładach tradycyjne 18

Studia literaturowe 30

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 25

Udział w konsultacjach 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 12 Punkty ECTS 0,48

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 10 Punkty ECTS 0,4

Literatura:

1. Al-Kaber M., Rynki finansowe, WPSZ, Suwałki 2012

2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2012.

3. Pyka I. (red), Rynek finansowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.

4. Levinson M., Guide to Financial Markets, Why they exist and how they work, The Economist, USA 2014

Literatura dodatkowa:

1. Dziawgo D., Rynek finansowy : istota - instrumenty - funkcjonowanie , Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.

2. Jajuga K, Jajuga T., Inwestycja. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2007

3. Banaszczak-Soroka U. (red), Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy,Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014.

Obowiązkowe strony:

WWW.knf.gov.pl

WWW.nbp.pl

WWW.gpw.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.